Magdalena Stadin

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Forskning

Magdalena Stadin är doktorand vid Hälsohögskolan, Jönköping University, och inskriven i ämnet hälsa- och vårdvetenskap. Magdalenas avhandlingsarbete handlar om arbetsrelaterad stress kopplat till informations- och kommunikationsteknologi, dvs. vad som brukar kallas för "digital stress" eller "IT-stress" i vardagligt tal. Magdalenas avhandlingsartiklar handlar om hur IKT-relaterad stress i arbetslivet är kopplat till hälsa, och hur det ser ut i olika yrkesgrupper, socioekonomiska grupper och i respektive kön. Majoriteten av Stadins avhandlingsartiklar har en kvantitativ studiedesign, vilka bygger på ett datamaterial från den nationella studien "Swedish Longitudinal Survey of Health" (SLOSH). Magdalena arbetar även med en kvalitativ studie där datamaterialet bygger på intervjuer med chefer i hälso- och sjukvården. 

Biografi

Magdalena Stadin har en kandidatexamen i psykologi från Örebro Universitet (examensår 2011) respektive en masterexamen i folkhälsovetenskap från Uppsala Universitet (examensår 2013). Magdalenas är planerad att disputera under våren 2020. I nuläget har två av hennes avhandlingsartiklar blivit publicerade (se publikationslista). Utöver detta har Stadin varit medförfattare till bl.a. en vetenskaplig artikel som handlar om arbetsrelaterad stress och risken för förmaksflimmer. 

Spridning av forskningsresultat

Två av Magdalena Stadins avhandlingsartiklar är publicerade i den internationella tidskriften International Archives of Occupational and Environmental Health

Vad gäller spridning av forskningsresultat utanför forskarsamhället har Magdalena medverkat i ett flertal medier och pratat om sin forskning och/eller sitt forskningsfält, bl.a. i SVTs 'Vetenskapens värld', samt i SVTs morgonstudio (sänt 14 maj 2018). 

Artikel

Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2019). Repeated exposure to high ICT demands at work, and development of suboptimal self-rated health: findings from a 4-year follow-up of the SLOSH study International Archives of Occupational and Environmental Health, 92(5), 717-728. More information
Lindgren, P., Stadin, M., Blomberg, I., Nordin, K., Sahlgren, H., Ingvoldstad Malmgren, C. (2017). Information about first-trimester screening and self-reported distress among pregnant women and partners - comparing two methods of information giving in Sweden Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 96(10), 1243-1250. More information
Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2016). Information and communication technology stress at work and development of suboptimal self-rated health Occupational and Environmental Medicine, 73(Suppl. 1), A150-A151. More information
Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2016). Information and communication technology demands at work: the association with job strain, effort-reward imbalance and self-rated health in different socio-economic strata International Archives of Occupational and Environmental Health, 89(7), 1049-1058. More information
Fransson, E., Stadin, M., Nordin, M., Malm, D., Knutsson, A., Alfredsson, L., Westerholm, P. (2015). The association between job strain and atrial fibrillation: Results from the Swedish WOLF Study BioMed Research International, 2015, 1-7. More information

Doktorsavhandling

Stadin, M. (2020). The digitalised work environment: Health, experiences and actions (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Konferensbidrag

Stadin, M., Maria, N., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2016). Information and communication technology demands at work and development of suboptimal self-rated health: Prospective findings from the SLOSH study. Forte Talks 2016, Stockholm, 8-9 mars 2016.. More information
Fransson, E., Stadin, M., Nordin, M., Malm, D., Knutsson, A., Alfredsson, L., Westerholm, P. (2015). Job strain and the risk of atrial fibrillation: Results from the Swedish WOLF study. 31st International Congress on Occupational Health (ICOH). More information
Stadin, M., Maria, N., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2015). Information and communication technology demands: The association with job strain and effort-reward imbalance in different socioeconimic strata. Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research 2015, Stockholm, 11-12 november, 2015.. More information

Övrigt

Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. . Technostress operationalised as information and communication technology (ICT) demands among managers and other occupational groups: results from the Swedish longitudinal occupational survey of health (SLOSH). More information
Stadin, M., Nordin, M., Fransson, E., Broström, A. . Healthcare managers’ experiences of technostress and the actions they take to handle it – a critical incident analysis. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka