Magdalena Stadin

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
F310
Extern telefon
Mailaförtfnnr.
Signatur/Kortnamn
STAMAG
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskning

Magdalena Stadin är doktorand vid Hälsohögskolan, Jönköping University, och inskriven i ämnet hälsa- och vårdvetenskap. Magdalenas avhandlingsarbete handlar om arbetsrelaterad stress kopplat till informations- och kommunikationsteknologi, dvs. vad som brukar kallas för "digital stress" eller "IT-stress" i vardagligt tal. Magdalenas avhandlingsartiklar handlar om hur IKT-relaterad stress i arbetslivet är kopplat till hälsa, och hur det ser ut i olika yrkesgrupper, socioekonomiska grupper och i respektive kön. Majoriteten av Stadins avhandlingsartiklar har en kvantitativ studiedesign, vilka bygger på ett datamaterial från den nationella studien "Swedish Longitudinal Survey of Health" (SLOSH). I tillägg till detta har Stadin påbörjat en avhandlingsartikel med kvalitativ studiedesign som kommer att bygga på ett datamaterial baserat på intervjuer med chefer i hälso- och sjukvården.

Biografi

Magdalena Stadin har en kandidatexamen i psykologi från Örebro Universitet (examensår 2011) respektive en masterexamen i folkhälsovetenskap från Uppsala Universitet (examensår 2013). Magdalena har i skrivande stund cirka ett år kvar av doktorandstudier, och hittils har en av hennes avhandlingsartiklar publicerats (publikationsår 2016), och ytterligare en avhandlingsartikel är på väg att publiceras under 2018. Utöver detta har Stadin varit medförfattare till bl.a. en vetenskaplig artikel som handlar om arbetsrelaterad stress och risken för förmaksflimmer (publikationsår 2015).

Artikel

Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2019). Repeated exposure to high ICT demands at work, and development of suboptimal self-rated health: findings from a 4-year follow-up of the SLOSH study International Archives of Occupational and Environmental Health. More information
Lindgren, P., Stadin, M., Blomberg, I., Nordin, K., Sahlgren, H., Ingvoldstad Malmgren, C. (2017). Information about first-trimester screening and self-reported distress among pregnant women and partners - comparing two methods of information giving in Sweden Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 96(10), 1243-1250. More information
Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2016). Information and communication technology stress at work and development of suboptimal self-rated health Occupational and Environmental Medicine, 73(Suppl. 1), A150-A151. More information
Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2016). Information and communication technology demands at work: the association with job strain, effort-reward imbalance and self-rated health in different socio-economic strata International Archives of Occupational and Environmental Health, 89(7), 1049-1058. More information
Fransson, E., Stadin, M., Nordin, M., Malm, D., Knutsson, A., Alfredsson, L., Westerholm, P. (2015). The association between job strain and atrial fibrillation: Results from the Swedish WOLF Study BioMed Research International, 2015, 1-7. More information

Konferensbidrag

Stadin, M., Maria, N., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2016). Information and communication technology demands at work and development of suboptimal self-rated health: Prospective findings from the SLOSH study. Forte Talks 2016, Stockholm, 8-9 mars 2016.. More information
Fransson, E., Stadin, M., Nordin, M., Malm, D., Knutsson, A., Alfredsson, L., Westerholm, P. (2015). Job strain and the risk of atrial fibrillation: Results from the Swedish WOLF study. 31st International Congress on Occupational Health (ICOH). More information
Stadin, M., Maria, N., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2015). Information and communication technology demands: The association with job strain and effort-reward imbalance in different socioeconimic strata. Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research 2015, Stockholm, 11-12 november, 2015.. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information