Eva-Marie Sundkvist

Avdelningschef

Universitetsadjunkt
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga519
Telefon
+46 36-10 1294
SMS-nummer
+46 73-910 08 88
Signatur/Kortnamn
SUNEVA
Schema
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.