Leif Svensson

Tekniklektor maskinteknik

Avdelningen för Industriell produktutveckling, produktion och design , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Programansvarig Industriell ekonomi och produktionsledning