Helena Taubner

Universitetslektor i specialpedagogik
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation

Helena Taubner är lektor i specialpedagogik vid HLK på Jönköping University.

Hon har en doktorsexamen i Hälsa och livsstil med inriktning handikappvetenskap från Högskolan i Halmstad. Hennes bakgrund är tvärvetenskaplig med erfarenheter inom bland annat datalingvistik, datapedagogik (bland annat som adjunkt vid Högskolan i Skövde), handikappvetenskap och kommunikation. Hennes avhandling från 2019 handlar om att leva med den språkliga funktionsnedsättningen afasi. Som postdoktor forskade hon om hållbarhet i arbetslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Helena har också arbetat  som forskare vid Marie Cederschiöld högskola i Stockholm med ett projekt om implementeringen av Active support, som är en arbetsmetod inom gruppbostäder för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

På JU är Helena verksam inom forskargruppen CHILD. Hennes forskning och undervisning handlar om skärningspunkter mellan funktionshinder, livslångt lärande och kommunikation.

Länkar

Vardagen i skuggan av pandemin? Om levnadsvillkor, delaktighet och begränsningsåtgärder/begränsande praktiker

Mental health and life satisfaction among youth with disabilities and experiences of services in the post-pandemic period (D-youth)

Artikel

Taubner, H., Tideman, M., Carin, S. (2023). People with intellectual disability and employment sustainability: A qualitative interview study JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, 36(1), 78-86. More information
Taubner, H., Tideman, M., Nyman, C. (2022). Employment Sustainability for People with Intellectual Disability: A Systematic Review Journal of occupational rehabilitation, 32, 353-364. More information
Taubner, H., Hallén, M. (2021). Success Stories: Narrative Types in Swedish Journalistic Newspaper Articles about Living with Aphasia The European Journal of Health Communication, 2(1), 56-76. More information
Taubner, H., Hallén, M., Wengelin, Å. (2020). Still the same? – Self-identity dilemmas when living with post-stroke aphasia in a digitalised society Aphasiology, 34(3), 300-318. More information
Taubner, H. (2019). Increased Agency through Screens and Co-Creation – Literacy Practices within a Group of People with Aphasia at a Swedish Folk High School Scandinavian Journal of Disability Research, 21(1), 197-206 Stockholm: Stockholm University Press . More information
Taubner, H., Hallén, M., Wengelin, Å. (2017). Signs of aphasia: Online identity and stigma management in post-stroke aphasia Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 11(1) Brno: Masarykova Univerzita . More information

Doktorsavhandling

Taubner, H. (2019). Afasi och narrativt aktörskap – mediebilder, självberättelser och multimodala litteracitetspraktiker (Doctoral thesis, Halmstad: Halmstad University Press). More information

Antologibidrag

Taubner, H., Hallén, M., Wengelin, Å. (2020). Stories of self when living with aphasia in a digitalized society. In: Chalotte Glintborg & Manuel L. de la Mata (Ed.), Identity Construction and Illness Narratives in Persons with Disabilities (pp. 20 -35). Abingdon: Routledge More information

Konferensbidrag

Taubner, H., Tideman, M., Staland-Nyman, C. (2023). Long-term employment for people with intellectual disability. NNDR Conference, Reykjavik, Iceland, 10-12 May 2023. More information
Taubner, H. (2021). Success Stories – Narrative Types in Swedish Journalistic Newspaper Articles about Living with Aphasia. Nordic Aphasia Event (NAC), Online, 10 June, 2021. More information
Taubner, H. (2019). Multimodality as a key to identity re-negotiation when living with post-stroke aphasia in a digitalised society. Nordic Aphasia Conference, University of Turku, Turku, Finland, 13-15 June 2019. More information
Taubner, H. (2017). Online and offline re-negotiation of self when living with post-stroke aphasia. Nordic Network on Disability Research (NNDR) 14th Research Conference, Örebro University, Örebro, Sweden, May 3-5, 2017. More information
Taubner, H. (2017). Online and offline re-negotiation of identity when living with post-stroke aphasia. Nordic Aphasia Conference, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, 15-17 June, 2017. More information
Taubner, H. (2017). “At least I can walk” – online re-negotiation of identity in post-stroke aphasia. Different Bodies: (Self-)Representation, Disability and the Media, University of Westminster, London, United Kingdom, 23 June, 2017. More information
Taubner, H. (2016). Online communication as improved stigma management in post-stroke aphasia. Language, Literacy and Identity International Conference, University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom, July 1-2, 2016. More information
Taubner, H. (2016). Online re-negotiation of identity in post-stroke aphasia. International Aphasia Rehabilitation Conference (IARC) 2016, City University of London, London, United Kingdom, December 14-16, 2016. More information

Övrigt

Taubner, H. (2022). Afasilinjer på folkhögskola [video]. More information

Rapport

Tideman, M., Staland Nyman, C., Taubner, H. (2024). Att få och behålla ett arbete: Hållbarhet i arbetslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Stockholm: Försäkringskassan More information
Tideman, M. Björne, P. Appelgren, M. Aspling, J. Hellberg, D. Lövgren, V. , ... Taubner H. (2021). Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och covid-19-pandemin: personernas egna erfarenheter av hur pandemin påverkat deras vardagsliv. Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola; Umeå universitet; Malmö stad; Högskolan Halmstad More information