Ellinor Tengelin

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Forskning

Ellinor Tengelin är doktorand i Vårdvetenskap och hälsa sedan 2015. Hennes doktorandprojekt handlar om utvecklingen av normkritisk kompetens i en vårdutbildning. Genom att utbilda lärare i normkritiska perspektiv skall studenterna ges en grund för att bemöta patienter normmedvetet i sitt kommande yrkesliv. För det krävs ett reflekterande förhållningssätt och en medvetenhet om de normer och värderingar som genomsyrar samhället såväl som vården. Doktorandprojektet fokuserar både på lärare och studenter på sjuksköterskeutbildningen och hur de talar om, uppfattar och lär sig normkritik. Ellinor använder sig huvudsakligen av kvalitativa och konstruktionistiska ansatser i sin forskning.

 

Biografi

Sedan tidigare har Ellinor en licentiatexamen i medicinsk vetenskap samt en magisterexamen i folkhälsovetenskap från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Intresset för normer, jämlikhet och bemötande i vården har växt fram under hennes tidigare arbete som utvecklingsledare på Kunskapscentrum för Jämlik vård i Västra Götalandsregionen.

Antologibidrag

Dahlborg Lyckhage, E., Lau, M., Tengelin, E. (2015). Normer som hinder för jämlik och rättighetsbaserad vård. In: Dahlborg Lyckhage, Elisabeth, Lyckhage, Gunnar & Tengelin, Ellinor, (Ed.), Jämlik vård: normmedvetna perspektiv (pp. 37 -57). Lund: Studentlitteratur AB More information
Pherson, T., Tengelin, E. (2015). Genusnormer: normer som skapar kvinnor och män. In: Dahlborg Lyckhage, Elisabeth, Lyckhage, Gunnar, Tengelin, Ellinor (Ed.), Jämlik vård: normmedvetna perspektiv (pp. 107 -126). Lund: Studentlitteratur AB More information
Tengelin, E. (2015). Klassnormer och föreställningen om klasslösa patienter. In: Dahlborg Lyckhage, Elisabeth, Lyckhage, Gunnar & Tengelin, Ellinor, (Ed.), Jämlik vård: normmedvetna perspektiv (pp. 81 -99). Lund: Studentlitteratur AB More information
Arman, R., Wikström, E., Tengelin, E., Dellve, L. (2012). Work activities and stress among managers in health care. In: The work of managers: Towards a practice theory of management (pp. 105 -130). Oxford: Oxford University Press More information

Artikel

Tengelin, E., Cliffordson, C., Dahlborg, E., Berndtsson, I. (2019). Constructing the Norm-critical awareness scale: A scale for use in educational contexts promoting awareness of prejudice, discrimination, and marginalisation Equality, Diversity and Inclusion. More information
Tengelin, E., Bülow, P., Berndtsson, I., Dahlborg Lyckhage, E. (2019). Norm-critical potential in undergraduate nursing education curricula: A document analysis Advances in Nursing Science, 42(2), E24-E37. More information
Tengelin, E., Dahlborg-Lyckhage, E. (2017). Discourses with potential to disrupt traditional nursing education: Nursing teachers’ talk about norm-critical competence Nursing Inquiry, 24(1). More information
Tengelin, E., Arman, R., Wikström, E., Dellve, L. (2011). Regulating time commitments in healthcare organizations: Managers’ boundary approaches at work and in life Journal of Health Organisation & Management, 25(5), 578-599. More information

Bok

Wikström, E., Dellve, L., Tengelin, E., Arman, R. (2011). Chefers tidsanvändning och stress i sjukvården. More information

Doktorsavhandling

Tengelin, E. (2019). Becoming aware of blind spots — Norm-critical perspectives on healthcare education (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Konferensbidrag

Tengelin, E., Dahlborg-Lyckhage, E. (2017). Utveckling av ett instrument som kan mäta normkritisk medvetenhet. Genus i profession, Malmö högskola, 2017-02-16. More information
Tengelin, E., Dahlborg Lyckhage, E. (2016). Nursing teachers' reflections on their own norm-critical competence. NETNEP 2016, 6th International Nurse Education Conference, 3-6 April 2016, Brisbane, Australia. More information
Allard, K., Pousette, A., Tengelin, E., Härenstam, A., Dellve, L. (2014). A gender perspective in the relationship between work demands, boundary setting strategies and organizational flexibility in work-family conflict among managers in the public sector. The 7th Nordic Working Life Conference, Göteborg, Sweden, Juni 2014. More information

Licentiatavhandling

Tengelin, E. (2012). Creating proactive boundary awareness - Observations and feedback on lowerlevel health care managers’ time commitments and stress (Licentiate thesis, Göteborg: Göteborgs universitet). More information

Rapport

Smirthwaite, G., Tengelin, E., Borrman, T. (2014). (O)jämställdhet i hälsa och vård: reviderad upplaga 2014. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting More information
Lindgren, Å., Tengelin, E., Dellve, L. (2012). Utformning av ett webbaserat verktyg för stresshantering. Borås: Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap More information
Dellve, L., Wikström, E., Tengblad, S., Liff, R., Andersson, T., Arman, R., Tengelin, E. (2012). Studiematerial: Hållbart chefskap i hälso- och sjukvården - med vinjetter om engagemang, stress, tidsanvändning, medarbetarskap och vårdpraktik [Elektronisk resurs]. More information
Tengelin, E., Kilman, A., Eklöf, M., Dellve, L. (2011). Chefskap i sjukhusmiljö: Avgränsning och kommunikation av egen stress. Göteborg: Göteborgs universitet More information

Samlingsverk

(2015). Jämlik vård: normmedvetna perspektiv. Lund: Studentlitteratur More information

Övrigt

Tengelin, E., Dahlborg Lyckhage, E., Berndtsson, I., Bülow, P. (2019). From political correctness to reflexivity: A norm-critical perspective on nursing education. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information