Dip Raj Thapa

Forskning

Dip Raj Thapa är doktorand inom Hälsa och Vårdvetenskap vid forskarskolan Hälsa och välfärd.Dips forskning berör hälsa och hälsofrämjande faktorer och arbetskrav i kvinnodominerat arbete. Dips avhandling har preliminär titeln" A Salutogenic Perspective on Sustainable Health in Women-dominated Work – Learnings from Nepal and Sweden".

Biografi

Dip Raj Thapa är Legitimerad sjuksköterska och distriktssköterska. Han har arbetat inom somatisk och psykiatrisk avdelning som sjuksköterska samt har arbetat som distriktsköterska inom kommunal hemsjukvård. Sedan december 2016 doktorerar Dip vid hälsohögskolan i Jönköping University. Dip är anställd av Högskolan i Skövde och arbetar 20 % som undervisande lärare och 80 % som forskarstuderande. Dip har magisterexamen inom ämnet omvårdnad.

Konferensbidrag

Thapa, D., Krettek, A., Areskoug Josefsson, K., Ekström- Bergström, A. (2019). Exploring nurses’ experiences of their work-related health in a Swedish context – A qualitative study. 9th Nordic Health Promotion Research Conference, 12-14 June 2019, Roskilde, Denmark. More information