Shamnath Thajudeen

Industridoktorand

Kontakt

Extern telefon
0725323356
Skype
shammin72
Schema
Ändra din information

Biografi

Shamnath föddes 1989 och växte upp i Kerala, Indien. År 2011 utexaminerades han med en kandidatexamen i maskinteknik från Kerala universitet i Indien. Följande år (januari 2012) flyttade han till Dubai, Förenade Arabemiraten och började sitt första jobb som planeringsingenjör med fokus på projektledning och fortsätter fram till 2014 (juli). Samma år (augusti) startade han en magisterexamen i produktionsutveckling och ledning från Jönköpings tekniska högskola och slutfördes 2016. Han var en produktionschef på Logistikföretaget snart efter sina mästare. I slutet av 2017 började han med doktorsexamen på produktutvecklingsområdet vid Produktutvecklingsavdelningen vid Jönköpings tekniska universitet. Han är också en del av ProWOOD + forskarskolan.

Forskningprojekt

Stöd till designfasen av industrialiserad husbyggnation i samband med introduktion av en produktplattformsstrategi

Framtidens byggbehov är enorma i Sverige. Det beräknas att 700 000 bostäder måste byggas under de kommande 10-15 åren. Marknaden står inför en obalans när det gäller efterfrågan och utbudet av bostadslösningar. Husbyggnadsindustrin kämpar med effektivitetsproblem och hög komplexitet i konstruktionsfasen, vilket ger tid och kostnad för processen. Därför krävs utveckling och standardisering av både produkt och process, så att värdeskapandet kan ökas genom projektflödet. Platformsinriktningen i produktutveckling har erkänts som ett kompetent tillvägagångssätt när det gäller standardisering av produkt och process och kan vara ett sätt att skapa värde i hela processen.

Huvudsyftet med denna forskning är att identifiera de väsentliga aspekterna i designfasen av den industriella husbyggnadsindustrin och konturmedel för att effektivt stödja genom att använda en produktplattformsstrategi. Detta projekt har potential att införa en ny standard för byggandet av flerstadsbyggnader. Dessutom kommer demonstration av metoder och verktyg som kan användas för förbättring av designfasen vid tillämpning av en produktplattformsstrategi att utvecklas. Genom utveckling av standardiserad design, komponenter och system kan högaffektivitetsvinster erhållas. Det är relevant för framtida konkurrenskraft och tillväxt för träbaserat, hållbart byggsystem.

 

Artikel

Thajudeen, S., Lennartsson, M., Elgh, F. (2020). Identification of challenges and success factors in industrialised house building design Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Management, procurement and law. More information

Konferensbidrag

Thajudeen, S., Lennartsson, M., Elgh, F. (2020). Expanding the building system into a product platform for improved design and manufacture – A case study in industrialised house-building. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium, SPS 2020, 21-24 April, 2020, Jönköping, Sweden. More information
Thajudeen, S., Lennartsson, M., Elgh, F., Persson, P. (2020). Parametric modelling of steel connectors in a glulam-based post and beam building system - Towards a flexible product platform approach. 27th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Warsaw University of Technology, Poland, July 1 – 10, 2020. More information
Popovic, D., Thajudeen, S., Vestin, A. (2019). Smart manufacturing support to product platforms in industrialized house building. Modular and Offsite Construction Summit 2019, May 21-24 2019, Banff, Canada. More information
Thajudeen, S., Lennartsson, M., Elgh, F. (2019). Challenges and critical success factors for the design phase in Swedish industrialised house building. 35th Annual ARCOM Conference, 2-4 September 2019, Leeds, UK. More information
Thajudeen, S., Lennartsson, M., Elgh, F. (2018). Impact on the Design Phase of Industrial Housing When Applying a Product Platform Approach. Chennai, India 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 18-20 Jul 2018, Chennai, India. More information

Licentiatavhandling

Thajudeen, S. (2020). Supporting the design phase of industrialised house building using a product platform approach: A case study of a timber based post and beam building system (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information