Fredrik Thidell

Universitetsadjunkt ortopedteknik
Utbildningsledare fotortist
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Ortopedingenjör
Master of Science

Artikel

Areskoug Josefsson, K., Thidell, F., Rolander, B., Ramstrand, N. (2018). Prosthetic and orthotic students’ attitudes toward addressing sexual health in their future profession Prosthetics and orthotics international, 42(6), 612-619.