Fredrik Tiedemann

Doktorand
Avdelningen för Logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Teknologie Licentiat

Kontakt

Rum
A2222
Telefon
Signatur/Kortnamn
TIEFRE
Skype
fredrik.tiedemann
Schema
Ändra din information

Fredrik Tiedemann

Doktorand i produktionssystem

Forskning

Globalisering och outsourcing har lett till längre försörjningskedjor och därmed längre ledtider. Samtidigt har efterfrågan på kundanpassade produkter ökat. Dessa trender har dock ett motsattsförhållande där längre ledtider leder till ökade kostnader för kundanpassade produkter. Tillverkande företag bör därför differentiera sina försörjningskedjor utifrån kraven från kunderna som de försörjer.

Syftet med forskningen är att utveckla en modulariserad metod för Kunddifferentierad försörjning (CDS-metoden). Begreppet kunddifferentierad försörjning förmedlar budskapet om att metoden bör ta sin utgångspunkt i marknadens efterfrågan (d.v.s. kunden) och erkänna olika kundsegments behov (d.v.s. kunddifferentiering). Termen försörjning innefattar samtliga aktiviteter som krävs för att förse kunden med efterfrågad produkt, så som t.ex. produktutveckling, inköp och produktion.

 

Biografi

Fredrik föddes 1987 i Skövde, Sverige och är uppvuxen i Mullsjö i Västergötland. År 2013 avlade han teknologi kandidatexamen inom huvudområdet Industriell Organisation och Ekonomi med inriktning Logistik och Ledning vid Tekniska Högskola Jönköping. Året efter (2014) erhöll han en filosofie magisterexamen med huvudområde företagsekonomi vid Internationella Handelshögskola Jönköping. I juli 2014 började Fredrik som doktorand inom området produktionssystem på avdelningen Industriell Organisation och Produktion vid Tekniska Högskolan i Jönköping. I februari 2017 lade Fredrik fram och försvarade sin licentiatuppsats i produktionsystem, med titeln Strategic Lead-Times and their Implications on Financial Performance.

Artikel

Tiedemann, F., Johansson, E., Gosling, J. (2020). Structuring a new product development process portfolio using decoupling thinking Production planning & control (Print), 31(1), 38-59. More information
Wikner, J., Tiedemann, F. (2017). Frikopplingstänkande och kundanpassning jämfört med variantspridning i termer av form, plats och tid Bättre Produktivitet, 18-23. More information

Doktorsavhandling

Tiedemann, F. (2020). Strategies for demand-driven supply chains: A decoupling thinking perspective (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Konferensbidrag

Wikner, J., Tiedemann, F. (2019). Customization and Variants in Terms of Form, Place and Time. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2019, Austin, United States, 1 - 5 September 2019. More information
Tiedemann, F., Wikner, J. (2019). Postponement Revisited – A Typology for Displacement. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2019, Austin, United States, 1 - 5 September 2019. More information
Tiedemann, F., Wikner, J. (2018). Some Common and Fundamental Characteristics of Four Supply Chain Strategies – Customization, Leagility, Postponement and Segmentation. 25th EurOMA International Annual Conference, June 24 - 26, 2018, Budapest, Hungary. More information
Augustsson, K., Boldt, S., Tiedemann, F. (2017). Leveransledtidsreduktionens påverkan på räntabilitet. PLAN-konferensen 2017, 25-26 april, Göteborg. More information
Tiedemann, F., Bäckstrand, J., Carlsson, B. (2016). The sign of lead time. 25th Annual International Purchasing and Supply Education and Research Association (IPSERA) Conference, Dortmund, 20-23 March, 2016.. More information
Tiedemann, F., Johansson, E., Wikner, J. (2016). Strategiska ledtiders inverkan på räntabilitet. PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2016: Logistik – teori möter praktik, Växjö, 19-20 oktober, 2016.. More information
Wikner, J., Tiedemann, F. (2016). Kundanpassning och variantspridning i termer av form, plats och tid. PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2016; Logistik – teori möter praktik, Växjö, 19-20 oktober, 2016.. More information
Bäckstrand, J., Tiedemann, F., Carlsson, B. (2016). Skyllt på skylten. 16th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens]: Logistik–teori möter praktik, Växjö, Sweden, 19-20 oktober, 2016. More information
Johansson, E., Tiedemann, F. (2016). Using decoupling thinking in NPD. 23rd EurOMA International Annual Conference, June 17 - 22, 2016, Trondheim, Norway. More information
Tiedemann, F., Johansson, E., Wikner, J. (2016). Strategic lead-time implications on return on assets. 23rd EurOMA International Annual Conference, June 17 - 22, 2016, Trondheim, Norway. More information
Tiedemann, F., Johansson, E., Gosling, J. (2015). Extending and applying an engineering based framework for decoupling points. 22nd International Annual EurOMA Conference, Neuchâtel, Switzerland, June 28 - July 1, 2015.. More information
Bäckstrand, J., Tiedemann, F., Hedén, E. (2015). Competitive advantage based purchasing matrix: A portfolio-approach to differentiated purchasing strategy. 24th Annual IPSERA Conference, Amsterdam, March 29 - April 1, 2015. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J., Tiedemann, F., Johansson, E. (2015). Leagility in a triad with multiple decoupling points. Berlin: Springer, International Conference in Advances in Production Management Systems, Tokyo, Japan, September 5 - 9, 2015. More information

Licentiatavhandling

Tiedemann, F. (2017). Strategic lead-times and their implications on financial performance (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Övrigt

Tiedemann, F. . Demand-driven supply chain operations management strategies – a literature review and conceptual model. More information
Tiedemann, F., Wikner, J., Johansson, E. . Understanding lead-time implications for financial performance – a qualitative study. More information