Joy Torgé

Universitetslektor gerontologi

Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan

Joy Torgé är filosofie doktor i Äldre och åldrande och universitetslektor i gerontologi. Hon har en tvärvetenskaplig bakgrund i ämnena filosofi, tillämpad etik och folkhälsovetenskap. Hon är medlem i forskningsmiljön ARN-J (Aging Research Network - Jönköping) vid Jönköping University.

Joys avhandling ”Ageing and caring as couples with disabilities” (2014, Linköpings universitet) byggde på kvalitativa intervjuer med äldre par där både hade långvariga eller livslånga fysiska funktionsnedsättningar, om sina erfarenheter av att vårda varandra i hemmet.

Forskning

Under 2016-2018 fortsätter hon sin forskning om äldre par och anhörigomsorg i ett nytt FORTE-finansierad projekt, ”Familjeliv och anhörigomsorg inom äldrevården: Par med olika hjälpbehov i särskilt boende”. Projektet handlar om vad det innebär för ett par, där bara en partner har behov av särskilt boende, att bo tillsammans i ett äldreboende enligt parboendegarantin.

Joy är också med som medarbetare i ett projektet handlar om personer över 65 år med psykiska sjukdomar. En delstudie berör hur frivilligorganisationer, som riktar sig mot personer med psykisk ohälsa, ger för stöd till den äldre målgruppen.

Undervisning

Joy är koordinator för det Nordiska Mastersprogrammet i Gerontologi, NordMaG, som är ett samarbete mellan Jönköping University, Lunds universitet, Islands universitet och Norges teknisk-naturvetenskapliga univeristet (NTNU) i Gjøvik. Från hösten 2017 är hon programansvarig för magister/master programmen vid Institutet för Gerontologi.

Övriga uppdrag

Joy är Editorial Assistant och Book Review Editor i den vetenskapliga tidskriften i socialgerontologi, International Journal of Ageing and Later Life (IJAL) och suppleant i SGS, Sveriges Gerontologiska Sällskap.

Antologibidrag

Torgé, C. (2015). Interviewing couples. Skrifter från NISAL. Norrköping: Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet More information
Torgé, C. (2013). Ageing and Care Among Disabled Couples. Ageing and the Lifecourse Series. Bristol: Policy Press More information
Torgé, C. (2010). “What will happen to me when I'm old?” Autonomy and class in residential housing for the old in the Philippines. Linköpings universitet, Skrifter från NISAL. Linköping: Linköping University More information

Artikel

Torgé, C. (2018). Whose right to a “Reasonable Level of Living”?. : Common Ground Research Networks More information
Gjessing, K. Torgé, C. Hammar, M. Dahlberg, J. Faresjö, T. (2014). Improvement of quality and safety in health care as a new interprofessional learning module – evaluation from students. : Dove Press More information
Torgé, C. (2014). Freedom and Imperative. More information
Torgé, C. (2013). Using conjoint interviews with couples that have been living with disabilities and illnesses for a long time – implications and insights. Århus: The University and State Library - Aarhus More information

Avhandling

Torgé, C. (2014). Ageing and Caring as Couples with Disabilities. Linköping Studies in Arts and Science. Linköping: Linköping University Electronic Press More information

Konferensbidrag

Johansson, I. Torgé, C. Jansson, H. Lindmark, U. (2017). Effekt på munhälsa av samarbete mellan tandhygienist och personal i äldreomsorg. More information
Torgé, C. (2016). Family life and care among couples in care homes. The Gerontologist. : Oxford University Press More information
Torgé, C. (2016). Whose right to a worthy life?. More information
Torgé, C. (2015). Ageism, disablism and growing old with disabilities. More information
Torgé, C. (2014). Older couples with long-term disabilities: Multiple jeopardy or successful ageing?. Galway, Irland: More information
Torgé, C. (2013). Grounding care in social relationships. Åbo: More information
Torgé, C. (2012). On couples ageing together with disabilities. Umeå: More information
Torgé, C. (2011). Ambiguities about thesis writing as a final assessment tool in undergraduate education. Linköping: More information
Torgé, C. (2011). Caringscapes, caring routes and the care context of couples growing old together with disabilitites. Boston, MA: Gerontological Society of America More information
Torgé, C. (2010). “The right hand helps the left”: Care in couplehood where both partners are disabled. Lancaster, UK: Lancaster University More information
Torgé, C. (2010). With This (Disabled) Body. Gothenburg, Sweden: More information

Övrigt

Torgé, C. Taghizadeh Larsson, A. (). Older couples with long-term disabilities. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information