Cristina Joy Torgé

Universitetslektor gerontologi

Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan

Joy Torgé är filosofie doktor i Äldre och åldrande och universitetslektor i gerontologi. Hon har en tvärvetenskaplig bakgrund i ämnena filosofi, tillämpad etik och folkhälsovetenskap. Hon är medlem i forskningsmiljön ARN-J (Aging Research Network - Jönköping) vid Jönköping University.

Joys avhandling ”Ageing and caring as couples with disabilities” (2014, Linköpings universitet) byggde på kvalitativa intervjuer med äldre par där både hade långvariga eller livslånga fysiska funktionsnedsättningar, om sina erfarenheter av att vårda varandra i hemmet.

Forskning

Joy fortsätter sin forskning om par och informell omsorg och fick 2016 anslag från FORTE för projektet ”Familjeliv och anhörigomsorg inom äldrevården: Par med olika hjälpbehov i särskilt boende”. Projektet handlar om vad det innebär för ett par, där bara en partner har behov av särskilt boende, att bo tillsammans i ett äldreboende enligt parboendegarantin. Projektet avslutas 2019.

Joy är också med som medarbetare i ett annat FORTE-finansierat projekt som handlar om personer över 65 år med psykiska sjukdomar. En delstudie berör hur frivilligorganisationer, som riktar sig mot personer med psykisk ohälsa, ger för stöd till den äldre målgruppen. En annan pågående delstudie handlar om vård- och omsorgpersonalens erfarenheter av personer som åldras med pyskiska sjukdomar.

Tillammans med andra forskare i Häslohögskolan ingår Joy i ett samverkansprojekt med Trafikverket och Räddningstjänsten i Region Jönköpings län. Detta projekt handlar om suicidprevention och har fått stöd av Folkhälsomyndigheten.

Undervisning

Joy är koordinator för det Nordiska Mastersprogrammet i Gerontologi, NordMaG, som är ett samarbete mellan Jönköping University, Lunds universitet, Islands universitet och Norges teknisk-naturvetenskapliga univeristet (NTNU) i Gjøvik. Sedan hösten 2017 är hon programansvarig för magister/master programmen vid Institutet för Gerontologi. Hon undervisar i alla nivåer som föreläsare, kursansvarig och examinator.

Övriga uppdrag

Sedan 2015 är Joy är Editorial Assistant och Book Review Editor i den vetenskapliga tidskriften i socialgerontologi, International Journal of Ageing and Later Life (IJAL). Hon är också suppleant i SGS, Sveriges Gerontologiska Sällskap.

Antologibidrag

Torgé, C. (2015). Interviewing couples: creating data about shared experiences. In: Eva Jeppsson Grassman, Annika Taghizadeh Larsson (Ed.), Att studera funktionshinder och åldrande: en bok om metoderfarenheter (pp. 81 -103). Norrköping: Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet More information
Torgé, C. (2013). Ageing and Care Among Disabled Couples. In: Eva Jeppsson Grassman and Anna Whitaker (Ed.), Ageing with disability: a lifecourse perspective (pp. 109 -127). Bristol: Policy Press More information
Torgé, C. (2010). “What will happen to me when I'm old?” Autonomy and class in residential housing for the old in the Philippines. In: Abramsson, M., Hagberg, J-E., Lukkarinen Kvist, M. och Nord, C. (Ed.), Rum för åldrande: Essäer om äldres boende: Essäer skrivna i forskarutbildningskursen Äldres boende (pp. 37 -42). Linköping: Linköping University More information

Artikel

Jegermalm, M., Wilińska, M., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Bülow, P., Torgé, C. (2018). Filling the gaps? The role of voluntary organizations in supporting older people with severe mental illnesses Nordic Social Work Research. More information
Torgé, C. (2018). “Being in-Between”: Spouses that cohabit with and provide care for their partners in nursing homes Journal of Applied Gerontology. More information
Torgé, C. (2018). Whose right to a “Reasonable Level of Living”? Spouses with differing care needs in Swedish nursing homes , 8(1), 45-60. More information
Gjessing, K., Torgé, C., Hammar, M., Dahlberg, J., Faresjö, T. (2014). Improvement of quality and safety in health care as a new interprofessional learning module – evaluation from students Journal of Multidisciplinary Healthcare, 341-347. More information
Torgé, C. (2014). Freedom and Imperative: Mutual Care Between Older Spouses With Physical Disabilities Journal of Family Nursing, 20(2), 204-225. More information
Torgé, C. (2013). Using conjoint interviews with couples that have been living with disabilities and illnesses for a long time – implications and insights Qualitative Studies, 4(2), 100-113 Århus: The University and State Library - Aarhus . More information

Doktorsavhandling

Torgé, C. (2014). Ageing and Caring as Couples with Disabilities (Doctoral thesis, Linköping: Linköping University Electronic Press). More information

Konferensbidrag

Torgé, C. (2019). Filling the Gaps? – Voluntary Organizations’ Support for Older People with Severe Mental Illness. Senior Generation, 14th International Forum, 10-13 April 2019, St. Petersburg, Russia. More information
Kåreholt, I., Dahl Aslan, A., Siverskog, A., Torgé, C. (2019). ARN-J: A beautiful kaleidoscope of gerontologists and gerontological research: Three examples of our research. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Jegermalm, M., Torgé, C., Wilińska, M., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Bülow, P. (2019). Filling the gaps? – The role of voluntary organizations in supporting older people with severe mental illnesses in Sweden: Towards increased responsibility for the civil society beyond the dichotomous substitute-or-complement paradigm. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Bülow, P., Bülow, P., Wilińska, M., Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Jegermalm, M. (2019). The meaning of illness, times and spaces: Stories about severe mental illness from a life course perspective. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Gimbler Berglund, I., Torgé, C. (2018). Goda exempel på konkret internationalisering på hemmaplan. Med fokus på lärare och deras kompetenser. Internationaliseringsdagarna – från strategisk agenda till handling. 6-7 November 2018, Universitets- och högskolerådet (UHR), Uppsala University, Sweden. More information
Hedman, K., Torgé, C. (2018). Räddningstjänstens suicidpreventionsarbete i Region Jönköpings län. CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård) Konferens: Prestigelöst samarbete över organisations- och professionsgränser, 23 October 2018, Linneus University, Växjö, Sweden. More information
Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Torgé, C., Wilińska, M., Bülow, P., Jegermalm, M. (2018). Older people with and without mental illness – Register-based population study from Sweden. The 24th Nordic Congress of Gerontology, 2-4 May, 2018, Oslo, Norway. More information
Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Wilińska, M., Bülow, P., Jegermalm, M. (2018). Similarities and Differences when Comparing Older People with Severe Mental Illness and a Population-based Study of Older People: Care and Living Conditions for Older People with Severe Mental Illness. Aging & Society: 8th Interdisciplinary Conference, Toyo University, Tokyo, Japan, 18–19 September 2018. More information
Wilińska, M., Bülow, P., Bülow, P., Ernsth-Bravell, M., Jegermalm, M., Torgé, C. (2018). Severe mental illness from a life course perspective – the meaning of times and spaces. Narratives by older people living in homes for the Elderly. The 24th Nordic Congress of Gerontology, 2-4 May, 2018, Oslo, Norway. More information
Bülow, P., Bülow, P., Wilińska, M., Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Jegermalm, M. (2018). Care and living conditions for older people with severe mental illness in a Swedish municipality. Nationell forskningskonferens i socialt arbete, 9-10 October 2018, Örebro University, Örebro, Sweden. More information
Torgé, C. (2018). Dilemma of Maintaining Nearness and Maintaining Distance. Aging & Society: 8th Interdisciplinary Conference, Toyo University, Tokyo, Japan, 18–19 September 2018. More information
Johansson, I., Torgé, C., Jansson, H., Lindmark, U. (2017). Effekt på munhälsa av samarbete mellan tandhygienist och personal i äldreomsorg. TandhygienistDagarna 2017: Hälsomyter, erosion och munhälsa, Göteborg, 2-4 april, 2017.. More information
Torgé, C. (2016). Family life and care among couples in care homes. The Gerontological Society of America's 69th Annual Scientific Meeting, New Orleans, November 16-20, 2016. More information
Torgé, C. (2016). Whose right to a worthy life?: Two case studies of spouses moving with their partner to assisted living. Ageing and Society - Sixth Interdisciplinary Conference : Aging, Life-course, and Social Change - A Common Ground Conference, Linköping, 6-7 October, 2016.. More information
Torgé, C. (2015). Ageism, disablism and growing old with disabilities. 13th Nordic Network on Disability Research (NNDR) Research conference, 6-8 May 2015, Bergen, Norway. More information
Torgé, C. (2014). Older couples with long-term disabilities: Multiple jeopardy or successful ageing?. Galway, Irland 8th International Conference on Cultural Gerontology, 10-12 April 2014, Galway, Ireland. More information
Torgé, C. (2013). Grounding care in social relationships. Åbo 12th Biannual Conference in Disability Research (NNDR 2013), 30-31 May 2013, Turku, Finland. More information
Torgé, C. (2012). On couples ageing together with disabilities. Umeå Midterm conference of the Research Network on Ageing in Europe “Ageing in the light of crises: Economic crisis, demographic change, and the search for meaning”, 3-5 October 2012, Umeå, Sweden. More information
Torgé, C. (2011). Ambiguities about thesis writing as a final assessment tool in undergraduate education. Linköping LiU:s utvecklingskonferens, 10 mars 2011, Linköping. More information
Torgé, C. (2011). Caringscapes, caring routes and the care context of couples growing old together with disabilitites. Boston, MA: Gerontological Society of America, 64th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Nov 18-22 2011, Boston MA. More information
Torgé, C. (2010). “The right hand helps the left”: Care in couplehood where both partners are disabled. Lancaster, UK: Lancaster University, Disability Studies Conference, Lancaster University, 7th-9th September 2010. More information
Torgé, C. (2010). With This (Disabled) Body: Distributed paper, RC 11 (Sociology of Ageing). Gothenburg, Sweden XVII ISA World Congress of Sociology, "Sociology on the Move", Gothenburg, Sweden, 11 - 17 July 2010. More information

Rapport

Ernsth-Bravell, M., Torgé, C. (2019). Delaktighet i hälso- och sjukvård i Jönköpings kommun. Jönköping: Jönköpings kommun More information

Övrigt

Torgé, C., Taghizadeh Larsson, A. . Older couples with long-term disabilities: Multiple jeopardy or successful ageing?. More information
Johansson, I., Torgé, C., Lindmark, U. . Is an oral health coaching programme a way to sustain oral health for elderly people in nursing homes: A feasibility study. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information