Roger Törnert

Universitetsadjunkt Samhällskunskap/ Utbildningsvetenskap
Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation