Anoop Vanaja Murugesapillai

Universitetsadjunkt

Avdelningen för Industriell produktutveckling, produktion och design , Tekniska Högskolan i Jönköping AB