Magnus Vårbrant

Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB