Sylvi Vigmo

Universitetslektor pedagogik
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation
För en presentation av Sylvi Vigmo, se engelska presentationsidan.