Kristina Wennefors

Universitetsadjunkt pedagogik

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie magister


Kontakt

Rum
Hb 237
Telefon
+46 36-550 2421
Signatur/Kortnamn
WENKRI
Schema
Ändra din information