Kristina Wennefors

Universitetsadjunkt pedagogik
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie magister