Asbjörg Westum

Universitetslektor

Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation

Antologibidrag

Outakoski, H., Lindgren, E., Westum, A., Sullivan, K. (2019). Researching writing development to support language maintenance and revitalization: Design and methodological challenges. In: C. Cocq & K. P. H. Sullivan (Ed.), Perspectives on indigenous writing and literacies (pp. 165 -185). Leiden: Brill Nijhoff More information
Lindgren, E., Westum, A., Outakoski, H., Sullivan, K. (2019). Revising at the leading edge: Shaping ideas or clearing up noise. In: E. Lindgren & K. P. H. Sullivan (Ed.), Observing writing: Insights from keystroke logging and handwriting (pp. 346 -365). Leiden: Brill Academic Publishers More information
Westum, A. (2019). Plastpappor, fyrklöverbarn och stjärnfamiljer: Semantiska perspektiv på benämningar för den svenska postnukleära familjen och dess medlemmar. In: Anita Malmqvist & Asbjörg Westum (Ed.), Nya familjekonstellationer - nya benämningar? Familjen och dess medlemmar i finskan, ryskan, svenskan och tyskan (pp. 75 -107). Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet More information
Holmkvist, E., Sullivan, K., Westum, A. (2018). Swedish Teachers' Understandings of Post-traumatic Stress Disorder among Adult Refugee-background Learners. In: S. Shapiro, R. Farrelly & M. J. Curry (Ed.), Educating Refugee-background Students: Critical Issues and Dynamic Contexts (pp. 177 -190). Bristol: Blue Ridge Summit More information
Belancic, K., Lindgren, E., Outakoski, H., Westum, A., Sullivan, K. (2017). Nordsamiska i och utanför skolan: språkanvändning och attityder. In: Marianne Liliequist & Coppélie Cocq (Ed.), Samisk kamp: Kulturförmedling och rättviserörelse (pp. 252 -279). Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur More information
Liliequist, M., Westum, A. (2017). Gränsbygdens folk: Glesbygdens självbilder - en jämförelse mellan Lierne i Norge och Frostviken i Sverige. In: Anders Öhman & Bo Nilsson (Ed.), Brännpunkt Norrland: Perspektiv på en region i förändring (pp. 236 -262). Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur More information
Westum, A. (2017). Åtta informanter om talspråk och språkförståelse i Frostviken: en pilotstudie. In: Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka (Ed.), Mellannorrland i centrum: språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman (pp. 277 -289). Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet More information
Lindgren, E., Sullivan, K., Outakoski, H., Westum, A. (2016). Researching literacy development in the globalised North: studying tri-lingual children's English writing in Finnish, Norwegian and Swedish Sápmi. In: David R. Cole & Christine Woodrow (Ed.), Super Dimensions in Globalisation and Education (pp. 55 -68). Singapore: Springer More information
Westum, A. (2013). "Å du minns ju spanska, du?": på spaning efter konstruktionen av en pandemi. In: Daniel Andersson & Susanne Haugen (Ed.), Språken, tiden, rummet: festskrift tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen den 16 augusti 2013 (pp. 13 -30). Umeå: Umeå universitet More information
Westum, A. (2012). Händelsens konturer: eller varför alla dessa upprepningar i Almas berättelse om spanska sjukan?. In: Daniel Andersson & Lars-Erik Edlund (Ed.), Språkets gränser - och verklighetens: perspektiv på begreppet gräns (pp. 33 -50). Umeå: Institutionen för språkstudier More information
Westum, A. (2002). Vad betyder egentligen, egentligen?: Några reflexioner kring ett adverbs pragmatik. In: Heidi Hansson, Raija Kangassalo & Daniel Lindmark (Ed.), När språk och kulturer möts: festskrift till Tuuli Forsgren 2 november 2002 (pp. 110 -115). Umeå: Umeå universitet More information
Westum, A. (1992). Fransos och finnskott: Något om språklig projicering inom det folkmedicinska ordförrådet. In: Gunnar Persson & Lars-Erik Edlund (Ed.), Language - the Time Machine: Papers in honour of Bengt Odenstedt on the occasion of his sixtieth birthday, July 21, 1992 (pp. 191 -202). Stockholm: Almqvist & Wiksell More information
Westum, A. (1992). Isterminologin i säljägarsamhället. In: Lars-Erik Edlund (Ed.), Tabu, verklighet, språk: tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar och taxonomier (pp. 188 -203). Stockholm: Carlsson Bokförlag More information
Westum, A. (1991). Mossa, stråkkbänk och (is)kalv: några metaforiska istermer från Österbotten. In: Sigurd Fries (Ed.), Stilistik och finlandssvenska: en samling artiklar tillägnade Birger Liljestrand den 25 juni 1991 (pp. 226 -231). Umeå: Umeå universitet More information
Westum, A. (1987). Hageletta - en terrängbenämning i Ångermanland. In: Lars-Erik Edlund (Ed.), Dialektala terrängords semantik: föredrag hållna vid ett minisymposium arrangerat av Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet den 2-3 december 1986 (pp. 17 -27). Umeå: Umeå universitet More information

Artikel

Lindgren, E., Westum, A., Outakoski, H., Sullivan, K. (2017). Meaning-making across languages: a case study of three multilingual writers in Sápmi International Journal of Multilingualism, 14(2), 124-143. More information
Westum, A., Langum, V. (2015). I människan själv, eller utanför?: Föreställningar om pestens orsaker i lärda skrifter och folktro Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 24(1), 11-19 Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv vid Umeå universitet . More information
Westum, A. (2014). Om språkbruk, generaliseringar och ett besvärligt material Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 23(4), 39-45. More information
Westum, A. (2012). Langugage Consultancy Training in need of interaction between universities and practitioners , 37-39 Lansing, Michigan: Julie Clement . More information
Elgh, F., Ljuslinder, K., Palmgren, H., Westum, A. (2009). Pandemipanik i pressen . More information
Westum, A. (1993). Engelska sjukan: semantiska problem kring ett folkligt sjukdomsbegrepp , 19(2), 67-69 Uppsala: Uppsala universitet . More information

Doktorsavhandling

Westum, A. (1999). Ris, skäver och skärva: Folklig kategorisering av några barnsjukdomar ur ett kognitivt semantiskt perspektiv (Doctoral thesis, Umeå: Umeå universitet). More information

Samlingsverk

(2019). Nya familjekonstellationer - nya benämningar? Familjen och dess medlemmar i finskan, ryskan, svenskan och tyskan. Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet More information
(2016). Studier i svensk språkhistoria 13: Historia och språkhistoria. Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet More information
(2003). Ord i nord: vänskrift till Lars-Erik Edlund 16 augusti 2003. Umeå: Umeå universitet More information

Övrigt

Westum, A. (2007). Ryska snuvan och andra influensor. Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information