Björn Westberg

Professor emeritus

Rättsvetenskap , Internationella Handelshögskolan

Professor finansrätt

Institutet för Utländsk Rätt (IUR) , Internationella Handelshögskolan

Juris doktor


Civilekonom


Kontakt

Rum
B5079B
Telefon
+46 36-10 1887
Signatur/Kortnamn
WESB
Schema
Ändra din information
För en presentation av Björn Westberg, se engelska presentationsidan.

Antologibidrag

Westberg, B. (2015). Digital Presence - Does it exist?. : AMON More information
Westberg, B. (2015). International administrative cooperation and exchange of information in the area of VAT. EUCOTAX Series on European Taxation. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International More information
Westberg, B. (2014). Tax Implications of Natural Disasters and Pollution: The Swedish System. Eucotax Series on European Taxation. : Wolters Kluwer More information
Westberg, B. (2014). Tax incentives and public financial transfers for areas struck by natural disasters and disasters due to human error. : Kluwer Law International More information
Westberg, B. (2014). Trends And Players In Tax Policy. : International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) More information
Westberg, B. Kristoffersson, E. (2012). Deductions in EU VAT Law. EUCOTAX series on European taxation. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International More information
Westberg, B. (2005). Behövs särregler för inkomstbeskattning av utomlands bosatta personer?. Uppsala: Iustus Förlag More information
Westberg, B. (2003). Will Double Tax Conventions Be More Extensively Used?. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
Westberg, B. (2001). Taxation Issues on Electronic Commerce. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag More information
Westberg, B. (2000). Självregleringens betydelse för skatter och tullar. Statens offentliga utredningar. Stockholm: IT-kommissionen More information

Artikel

Westberg, B. (2015). Digital presence - Does it exist?. More information
Westberg, B. (2015). A European Digital Economy isn't enough - the EU must take a global approach. Brussels: Europe’s World Group More information
Westberg, B. (2014). Taxation of the Digital Economy - an EU Perspective. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) More information
Westberg, B. (2012). Skattenytt språk?. More information
Westberg, B. (2012). Rätt till ränta vid återbetalning avför högt eller felaktigt debiterad mervärdesskatt. Uppsala: More information
Westberg, B. (2012). Rätten till återbetalning av för högt eller felaktigt debiterad mervärdesskatt. Stockholm: More information
Westberg, B. (2011). Ruolo ed effetti della prassi amministrativa nazionale in Svezia ed suo impatto sull’applicazione del diritto comunitario = The Role and Effects of National Administrative Practice within Sweden and its impact on the application of EU law). Bologna: la Scuola Europea di Alti Studi Tributari - Alma Mater Studiorum Università di Bologna More information
Westberg, B. (2006). Den höjda a-kasseavgiften är en skatt. More information
Westberg, B. (2006). Vad är Lex Uggla?. More information
Westberg, B. (2005). Skatteverket torde ha fel om skattefrihet för moms på konferenser. More information
Westberg, B. (2005). New Swedish Rules on the Taxation of Non-Resident Individuals. More information
Westberg, B. (2005). The Swedish implementation of the Council Directive 2003792/EC as regards the rules on the supply of gas and electricity. More information
Westberg, B. (2005). Exemption from VAT on supplies to Community institutions or bodies, other international organizations, NATO forces, or British forces in Cyprus. More information
Westberg, B. (2005). Leasing or letting of conference rooms etc. More information
Westberg, B. Levin, C. (2005). Lex Uggla hindrar den fria rörligheten. More information
Westberg, B. (2005). Ny dom belyser den omöjliga lex Uggla. More information
Westberg, B. (2004). National Case Law on the Letting of Parking Spaces by a Public Body. More information
Westberg, B. (2003). Swedish VAT law more in line with Community law. More information
Westberg, B. (2003). Implementering av EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniska tjänster och radio- och televisionssändningar. More information
Westberg, B. (2003). Card operations related to the supply of petrol. More information
Westberg, B. (2002). Reduced VAT rate on literature and other reading material. More information
Westberg, B. (2002). Consolidated Corporate Tax Bases for EU-Wide Activities. More information
Westberg, B. (2002). EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniskt tillhandahållna tjänster och radio- och televisionssändningar. More information
Westberg, B. (2002). E-handel och skatt – framtidens beskattning. More information
Westberg, B. (2001). The Öresund Bridge. More information
Westberg, B. (2001). Golf Courses – Exemption from VAT for supplies by non-profit organizations of sporting facilities cannot be extended to profit-making organizations. More information
Westberg, B. (2001). Hemlandsbeskattning av europeiska koncerner. More information
Westberg, B. (1999). The Council Directive 69/335/EEC. More information
Westberg, B. (1994). Skatterättsliga principfrågor föranledda av ett notismål om mervärdesbeskattning vid internationell uthyrning av transportmedel. More information

Avhandling

Westberg, B. (1994). Nordisk mervärdesskatterätt. Rättsvetenskapliga biblioteket. : Juristförlaget, Stockholm More information

Bok

Westberg, B. (2012). Lexino - Rättsanalyser: Mervärdesskattelagen (1994:200). Lexino. Stockholm: Karnov Group More information
Westberg, B. (2009). Mervärdesskattedirektivet. Djupa kommentarer. Stockholm: Thomson Reuters More information
Westberg, B. (2002). Cross-Border Taxation of E-Commerce. Amsterdam: IBFD More information
Westberg, B. (1997). Mervärdesskatt - en kommentar. N & S kommentarer. Stockholm: Nerenius & Santérus förlag More information

Konferensbidrag

Westberg, B. (2017). Improving tax compliance in a globalized world. More information
Westberg, B. (2014). International administrative cooperation and exchange of information in the area of VAT. More information
Westberg, B. (2013). Tax incentives and public financial transfers for areas struck by natural disasters and disasters due to human error. More information
Westberg, B. (2008). The Tax Regime for Cooperatives in Sweden and Norway. Trento: EURICE More information
Westberg, B. (2002). Legal Information and the Internet. Statens offentliga utredningar. Stockholm: Informationsteknologikommissionen More information
Westberg, B. (2001). Swedish National Report on Taxation of Income derived from Electronic Commerce. Cahiers de droit fiscal international. The Hague: Kluwer Law International More information
Westberg, B. (2001). Swedish National Report on Taxation of Cross-Border Pensions. More information
Westberg, B. (2001). Paper on Taxation Issues on Electronic Commerce. More information
Westberg, B. (1999). Paper on ‘Income Taxation on International Electronic Commerce’. More information
Westberg, B. (1998). Working paper on the Electronic Commerce and International Taxation. More information
Westberg, B. (1998). Conference paper on the Swedish Implementation of the EC Directive on Taxes on Capital and Transactions in Securities. More information
Westberg, B. (1997). Working paper on the Swedish Application of different VAT rates. More information

Rapport

Westberg, B. (2014). The EU environmental tax policy: legal and economic criteria - Swedish National Report. More information

Recension

Westberg, B. (2002). Punktskatter vad är det?. More information
Westberg, B. (2001). Mervärdesbeskattning vid obestånd. More information
Westberg, B. (1998). Elektronisk handel – varför av skatterättsligt intresse?. More information

Samlingsverk

(2004). IUR-information. IUR-information. Stockholm: IUR More information

pro

(2001). IUR-information. Stockholm: IUR More information

Övrigt

Westberg, B. (2016). HD klargör om den s.k. tryckerimomsen. Stockholm: Karnov Group AB More information
Westberg, B. (2014). Analys: Är Högsta förvaltningsdomstolens domar om den s.k. tryckerimomsen uppenbart oskäliga?. Stockholm: Karnov juridik More information
Westberg, B. Kreaver, R. (2001). Summary of Discussion, 55th IFA Congress, San Fransisco 2001. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information