Isabel Wiberg

Universitetsadjunkt i bild
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation

Antologibidrag

Heuman, J., Wiberg, I. (2023). ”Jag vet att han blev ledsen när Gustav III dog”: förskolebarn lär sig historia genom estetiska lärprocesser. In: J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig (Ed.), Undervisningens konst (pp. 99 -124). Lund: Studentlitteratur AB More information