Lena Winald Möller

Verksamhetsutvecklare
Planeringsavdelningen , Högskoleservice
Ledningsstöd
Vd-sekreterare
Jönköping University Enterprise , Jönköping University Enterprise
VD-kansli , Jönköping University Enterprise

Kontakt

Rum
K4014
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 08 49
Signatur/Kortnamn
WILE
Schema
Ändra din information