Yajuan Yang

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

För en presentation av Yajuan Yang, se engelska presentationsidan.