Michal Zawadzki

Universitetslektor företagsekonomi
Företagsekonomi , Internationella Handelshögskolan
För en presentation av Michal Zawadzki, se engelska presentationsidan.

Antologibidrag

Zawadzki, M. (2020). Opór na sprzedaż? Paradoksy zaufania w neoliberalnej uczelni w Polsce. In: M. Jaworska-Witkowska & G. Piekarski (Ed.), Profile Integralności Humanisty/ki i Nauk Społecznych. Księga Jubileuszowa dla Lecha Witkowskiego (pp. 158 -180). Toruń: Wydawnictwu Adam Marszalek
Zawadzki, M. (2019). Kilka uwag na temat skutków neoliberalizmu w szkolnictwie wyższym. In: Łukasz Sułkowski & Jarosław Górniak (Ed.), Strategie i Innowacje Organizacyjne Polskich Uczelni Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jałocha, B., Zawadzki, M. (2018). Poland: swaying between functionalism and humanistic management. In: S. Western & E.-J. Garcia (Ed.), Global leadership perspectives: Insights and analysis (pp. 123 -128). London: Sage Publications
Batko, R., Ćwikła, M., Szopa, A., Zawadzki, M. (2018). Organizations in era of digital culture. In: S. Trzcielinski (Ed.), Advances in ergonomics of manufacturing : managing the enterprise of the future :: Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, July 17–21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA (pp. 63 -73). Cham: Springer
Magala, S., Zawadzki, M. (2017). Performing academics: Return to meritocracy?. In: Evolution of the Post-Bureaucratic Organization (pp. 88 -104).
Zawadzki, M. (2017). “The Last in the Food Chain”: Dignity of Polish junior academics and doctoral candidates in the face of performance management. In: M. Izak, M. Kostera & M. Zawadzki (Ed.), The future of university education (pp. 63 -84). Basingstoke: Palgrave Macmillan
Zawadzki, M. (2017). Performance management and corporate culturism in the neoliberal university. In: Ł. Sułkowski (Ed.), Management and culture of the university (pp. 245 -265). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group
Izak, M., Kostera, M., Zawadzki, M. (2017). Introduction: the future of university education. In: M. Izak, M. Kostera & M. Zawadzki (Ed.), The future of university education (pp. 1 -16). Cham: Palgrave Macmillan
Izak, M., Kostera, M., Zawadzki, M. (2017). Anti-coda. In: M. Izak, M. Kostera & M. Zawadzki (Ed.), The future of university education (pp. 329 -336). Cham: Palgrave Macmillan
Zawadzki, M. (2016). "Choć zdeptał mnie wielki, przysadzisty tur - ja stawiam": absurdalny humor jako przestrzeń heterotopii organizacyjnej ["Although I have been trampled by a big, stocky bison - I bet": absurd humour as a space of organizational heterotopia]. In: M. Kostera & B. Nierenberg (Ed.), Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym (pp. 107 -120). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zawadzki, M. (2015). Smuggling panaceas by management gurus: A critical approach. In: A. Örtenblad (Ed.), Handbook of research on management ideas and panaceas: Adaptation and context (pp. 363 -379).
Zawadzki, M. (2015). Autoetnografia [Autoethnography]. In: M. Kostera (Ed.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym (pp. 61 -70). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno
Zawadzki, M. (2015). Krytyczny nurt marketingu [Critical marketing stream]. In: B. Nierenberg (Ed.), Zarządzanie reklamą (pp. 103 -114). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jałocha, B., Zawadzki, M. (2015). Projektyzacja uniwersytetu: podejście krytyczne [Projectification of the university: a critical approach]. In: B. Nierenberg, R. Batko & Ł. Sułkowski (Ed.), Zarządzanie humanistyczne (pp. 231 -252). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nagucka, E., Zawadzki, M. (2015). Piekielna pustka: patologie kształcenia w uniwersytecie neoliberalnym [Hellish void: pathologies of education in the neoliberal university]. In: Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski & G. Ignatowski (Ed.), Oblicza patologii zawodowych i społecznych (pp. 123 -142). Warszawa: Difin
Zawadzki, M. (2014). Hermann Hesse i pułapki rzeczywistości ponowoczesnej [Hermann Hesse and the postmodern traps]. In: A. Kędziora & Ł. Gaweł (Ed.), Szalony kto nie chce wyżej jeżeli może: księga jubileuszowa Profesora Emila Orzechowskiego (pp. 441 -462). Kraków: Wydawnictwo Attyka
Zawadzki, M. (2014). Deuniwersytetyzacja współczesnego uniwersytetu [Deuniversitatization of the contemporary university]. In: Krytyczny nurt zarządzania (pp. 122 -149). Warszawa: Difin
Zawadzki, M. (2014). Bez kryzysów nie ma rozwoju: zarządzanie organizacją festiwalu kulturalnego [No crisis - no development: managing the cultural festival]. In: M. Kostera (Ed.), O zarządzaniu: historie niezwykłe: studia przypadków z zarządzania humanistycznego (pp. 86 -100). Warszawa: Difin
Zawadzki, M. (2013). Życie w trasie: etnografia pracy muzyków [Life on a road: musicians work etnography]. In: M. Kostera (Ed.), Organizować z polotem: wyobraźnia organizacyjna w praktyce (pp. 19 -36). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno
Zawadzki, M. (2010). Autorytet symboliczny jako wyzwanie dla edukacji menedżerskiej i nauk o zarządzaniu [Symbolic authority as a challenge to the management education and management sciences]. In: M. Jaworska-Witkowska & L. Witkowski (Ed.), Pedagogika i zarządzanie edukacją i rozwojem: w perspektywie troski o uniwersytet i kulturę humanistyczną (pp. 222 -248). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
Zawadzki, M. (2010). Dlaczego żyjemy w społeczeństwie? [Why do we live in the society?]. In: M. Jaworska-Witkowska & U. A. Domżał (Ed.), Dzieci i inicjacja uniwersytecka (pp. 85 -93). Łódź: Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych
Zawadzki, M. (2009). Przeżycie - Przebudzenie - Przemiana: powieść jako medium kulturotwórcze [Experience - Awakening - Transformation: a novel as a culture-forming medium]. In: H. Kubicka & O. Taranek (Ed.), Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia = The codes of culture: interaction, transformation, synergy (pp. 58 -67). Wrocław: Wydawnictwo Sutoris
Zawadzki, M. (2008). O korzyściach wynikających z socjologicznej interpretacji dzieła literackiego [About the advantages of sociological interpretation of literature’s work of art]. In: Dyskursy i przestrzenie (nie) tolerancji (pp. 59 -68). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Zawadzki, M. (2007). Tożsamość narracyjna w kontekście zmediatyzowanej rzeczywistości ponowoczesnej [The narrative identity in the context of mediated postmodern reality]. In: W. Gruszczyński & A. Hebda (Ed.), Człowiek a media: obserwacje, wizje, obawy (pp. 183 -190). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

Artikel

Zawadzki, M., Jensen, T. (2020). Bullying and the neoliberal university: A co-authored autoethnography Management Learning, 51(4), 398-413.
Zawadzki, M., Jałocha, B., Mazurkiewicz, G., Pluszyńska, A., Prawelska-Skrzypek, G. (2020). Unrooting management education and entrepreneurial self from neoliberal demands: An action research approach Entrepreneurship Education and Pedagogy, 3(3), 265-290.
Kostera, M., Kociatkiewicz, J., Zawadzki, M. (2019). In Search of a Dérive: for Alternative Media Narratives of Management and Organization Zarządzanie Mediami, 7(2), 61-77.
Zawadzki, M. (2018). Dignity in the workplace. The perspective of humanistic management Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 26(1), 171-188.
Sułkowski, Ł., Zawadzki, M. (2016). Corporate university: a critical approach , 17(1, cz. 2), 111-130.
Sułkowski, Ł., Zawadzki, M. (2015). Critical discourse in contemporary management science , 199-230.
Zawadzki, M. (2012). The role and place of the "Critical management studies" , 5(4), 39-46, 183-192.

Bok

Góral, A., Jałocha, B., Mazurkiewicz, G., Zawadzki, M. (2019). Badania w działaniu: Książka dla kształcących się w naukach społecznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doktorsavhandling

Zawadzki, M. (2011). Kultura organizacyjna w perspektywie nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu [Organizational culture in the perspective of critical management studies] (Doctoral thesis, Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej).

Konferensbidrag

Zawadzki, M., Brundin, E., Edwards, M., Sonnenschein, K. (2020). Working with moral dilemmas in responsible management education: lessons learned from family business settings. IFERA Annual Conference, 24-26 June, 2020, Santander, Spain.
Zawadzki, M., Jensen, T. (2019). Darkness at Noon: Adiaphorization and Humiliation in the Neoliberal University. Symposium: Modernity and the Holocaust: 30 Years Later, University of Leeds, 9-10th September, 2019.
Zawadzki, M. (2017). Is a trust-based university possible in the performance management system? A case from Poland. 33rd EGOS Colloquium: The Good Organization: Aspirations, Interventions, Struggles, Copenhagen, July 6–8, 2017.
Zawadzki, M. (2016). The Dignity of Young Academics in the Face of Performance Management. The 4th Annual Humanistic Management Conference "Freedom & Responsibility: Leading for Well-Being", 13-14 October 2016, Tübingen, Germany.
Zawadzki, M. (2015). University as a Panopticon: Disciplinary Power of Performance Management in the Polish Higher Education. 37th Annual EAIR Forum, "From here to there: Positioning Higher Education Institutions", 30 August - 2 September, 2015, Krems, Austria.
Zawadzki, M., Sułkowski, Ł. (2015). Higher Education – Lower Devastation. Corporate University As A Spectacular Charade. EURAM '15, "Uncertainty is a great opportunity", 17-20 June, 2015, Warsaw, Poland.
Zawadzki, M. (2013). Experience – Awakening – Transformation. Developing the Ethics of Reading Organizational Reality Through the Hermann Hesse’s Novels. 31st Standing Conference on Organizational Symbolism, “Creative Deconstruction”, 13-16 July, 2013, Warsaw, Poland.
Zawadzki, M. (2013). Novel as an emancipatory case study in management learning. The 8th International Conference in Critical Management Studies, “Extending the Limits of Neo-Liberal Capitalism”, July 10-12, 2013, Machester, United Kingdom.
Zawadzki, M. (2013). Can university be an autonomous organization? Reading modern academia through Hermann Hesse’s ‘The Glass Bead Game’. 5th International Conference on Rhetoric and Narratives in Management Research, a joint collaboration between ESADE and RSM, Erasmus University, 25-27 March, 2013, ESADE, Barcelona, Spain.
Zawadzki, M. (2012). Struggling for human in the management classroom: Tactics from “Critical Management Education”. The European Conference on Educational Research 2012, "The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All", 17-21 September, Cádiz, Spain.
Zawadzki, M. (2011). The erosion of cultural function of the Western University in the face of its commercialization. The European Conference on Educational Research 2011, "Urban Education", 12-16 September, Berlin, Germany.

Rapport

Recension

Samlingsverk

(2017). The future of university education. Basingstoke: Palgrave Macmillan
(2014). Krytyczny nurt zarządzania. Warszawa: Difin