Visa alla enheter

Enheten för samverkan

Jesper Boesen
Samverkanschef
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1530

Monica Bartels
Samverkanskoordinator
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1740

Sara Dommartine
Uppdragssamordnare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1422

Ulrika Franke
Forskningsassistent
Högskolan för lärande och kommunikation

Anna Samuelsson
Uppdragssamordnare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1421

Katarina Sebenius
Uppdragssamordnare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1424

Ulrika Stjerndahl
Tjänstledig
Samverkanskoordinator
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1461
+46 73-910 08 02

Sofia Wärnbring Bark
Koordinator
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1423