Visa alla enheter

Företagsekonomi

Martina Leonelli
Forskningsassistent
Internationella Handelshögskolan

Lisa Östberg
Forskningsassistent
Internationella Handelshögskolan