Visa alla enheter

Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur

Fredrik Ebefors
Avdelningschef
Universitetsadjunkt i svenska inriktning litteraturvetenskap
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1386

Tomas Aldeborg
Universitetsadjunkt i svenska
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1303

Anett Almgren White
Universitetslektor i svenska
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1445

Klas Almroth
Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk
Högskolan för lärande och kommunikation

Linda Baccstig
Universitetsadjunkt i bild
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1389

Sangeeta Bagga-Gupta
Professor i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1419

Jennie Berg
Doktorand i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-550 2476

Lars Bokander
Universitetslektor i svenska som andraspråk
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1632

Maria Bäcke
Universitetslektor i litteraturvetenskap
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1134

Asia Della Rosa
Doktorand i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation

Annika Denke
Universitetslektor i engelska
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1384

Cecilia Eklind Bergqvist
Universitetsadjunkt i engelska
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1762

Susanne Evertsson Grahn
Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk
Högskolan för lärande och kommunikation

Linda Glaad
Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk
Högskolan för lärande och kommunikation

Matthew Craig Glass
Doktorand i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation

Bo Hellgren
Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1503

Thomas Håkansson
Universitetsadjunkt i pedagogiskt drama
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1427

Gunnel Jäderland
Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1456

Carolina Kentson
Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk
Högskolan för lärande och kommunikation

Maria Kjörning-Bertheau
Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1484

Marica Larsson
Universitetsadjunkt i svenska
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 73-219 62 55

Ylva Lindberg
Professor i pedagogik inrikt. språk- och litteraturdidaktik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1495
+46 73-910 08 95

Clare Lindström
Universitetsadjunkt i didaktik inriktning engelska
Högskolan för lärande och kommunikation

Malin Löf Nyqvist
Universitetsadjunkt i litteraturvetenskap
Högskolan för lärande och kommunikation

Jenny Malmqvist
Universitetslektor i engelska
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1464

Ulrika Martinsson
Universitetsadjunkt i svenska
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1568

Ulrika Martinsson
Universitetsadjunkt i musik
Högskolan för lärande och kommunikation

Camilla Norén
Universitetsadjunkt i svenska
Högskolan för lärande och kommunikation
+4636-5502406

Peter Nyberg
Universitetsadjunkt i svenska
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-550 2503

Hans Persson
Universitetsadjunkt i idrott och hälsa
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 73-086 68 04

Jessica Rosén
Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap
Högskolan för lärande och kommunikation
+4636-101526

Johanna Rylner Kjellgren
Tjänstledig
Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk
Högskolan för lärande och kommunikation

Elisabet Sandblom
Universitetslektor i svenska inriktning didaktik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1447
+46 73-910 18 15

Catarina Schmidt
Universitetslektor i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-550 2426

Annie Sjöö
Tjänstledig
Doktorand i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1597

Stina Skillermark
Universitetslektor i svenska inriktning litteraturdidaktik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-550 2450

Susanne Smithberger
Universitetsadjunkt i svenska inriktning didaktik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 73-910 16 90

Isabel Wiberg
Universitetsadjunkt i bild
Högskolan för lärande och kommunikation

Anna Wiman Häll
Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap
Högskolan för lärande och kommunikation
+4636-101847

Klas Öhling
Universitetsadjunkt i bild
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1468