Visa alla enheter

Enheten för utbildning

Ulli Samuelsson
Utbildningschef
Universitetslektor
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1417

Karolina Boberg
Forskningskoordinator
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1411

Kerstin Ericson
Utbildningsledare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1512

Maria Hedström
Utbildningsledare VFU (verksamhetsförlagd utbildning)
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1406

Ann-Sofie Lekenstam
Utbildningsledare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1070

Annika Milerup
Koordinator
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1117

Berit Tornell
Utbildningssamordnare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1401

Dusan Zelic
Utbildningsledare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1496