Visa alla enheter

Enheten för utbildning

Ulli Samuelsson
Utbildningschef
Universitetslektor i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1417

Maria Hedström
Tjänstledig
Utbildningsledare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1406

Elisabeth Henriksson
VAL-samordnare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1412

Karolina Hyckenberg
Forskningskoordinator
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1411

Ann-Sofie Lekenstam
Utbildningsledare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1070

Annika Milerup
Koordinator
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1117

Berit Tornell
Utbildningssamordnare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1401

Dusan Zelic
Utbildningsledare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1496