Visa alla enheter

Enheten för utbildning

Kerstin Ericson
Utbildningsledare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1512

Maria Hedström
Utbildningsledare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1406

Ann-Sofie Lekenstam
Tjänstledig
Utbildningsledare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1070

Sandra Persson
Projektledare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1862

Ulli Samuelsson
Utbildningschef
Universitetslektor i pedagogik
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1417

Berit Tornell
Utbildningssamordnare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1401

Dusan Zelic
Utbildningsledare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1496