Visa alla enheter

Enheten för utbildning

Karolina Boberg
Tjänstledig
Forskningskoordinator
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1411

Jenny Bonnevier
Utbildningschef
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-550 2425

Kerstin Ericson
Utbildningsledare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1512

Maria Hedström
Utbildningsledare VFU (verksamhetsförlagd utbildning)
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1406

Ann-Sofie Lekenstam
Utbildningsledare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1070

Åsa Lundgren
Forskningskoordinator
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-550 2432

Berit Tornell
Utbildningssamordnare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1401

Dusan Zelic
Utbildningsledare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1496