Visa alla enheter

Enheten för forskning

Lilly Augustine
Forskningschef
Universitetslektor i handikappvetenskap
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1486
+46 73-910 08 46

Cecilia Allegrind
Forskningskoordinator
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1376

Karolina Hyckenberg
Forskningskoordinator
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1411

Tobias Samuelsson
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1952