Susanne Almgren

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Susannes sammanläggningsavhandling handlar om tidningar på nätet och nyhetsanvändares bruk av möjligheten att delta med användargenererat innehåll (UGC = user-generated content) på nättidningarnas webbplatser, exempelvis i form av läsarkommentarer. Hennes forskning har publicerats i de internationella tidskrifterna Digital Journalism (Taylor & Francis, ROUTLEDGE), Social Media + Society (SAGE) och Nordicom review och hon är en av kapitelförfattarna i Medieutredningens forskningsantologi Människorna, medierna & marknaden (SOU 2016:30).

Forskningsprojektet Media Organizational Strategies and Participatory Practices initierades av professor Tobias Olsson och docent Patrik Wikström och finansieras till 80 procent av Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse och till 20 procent av de ingående fackhögskolorna, Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) och Internationella Handelshögskolan (JIBS).

Biografi

Susanne har en filosofi doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap från Jönköping University, där hon arbetar som universitetslärare.

Susanne har undervisat i tolv år på Per Brahegymnasiets medieprogram, som kursansvarig för kurser relaterade till datoranvändning inom medieområdet.

Artikel

Almgren, S. (2017). Undoing Churnalism? Users sharing local news on Facebook Digital Journalism, 5(8), 1060-1079. More information
Almgren, S., Olsson, T. (2016). Commenting, sharing and tweeting news: Measuring online news participation Nordicom Review, 37(2), 67-81. More information
Almgren, S., Olsson, T. (2015). ‘Let’s Get Them Involved’ . . . to Some Extent: Analyzing Online News Participation Social Media + Society, 1(2), 1-11. More information

Doktorsavhandling

Almgren, S. (2017). Users and producers: Online News as Mediated Participation (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information

Antologibidrag

Almgren, S. (2017). News Users’ (Dis)trust in Media Performance: Challenges to Sustainable Journalism in Times of Xenophobia. In: What Is Sustainable Journalism?: Integrating the Environmental, Social, and Economic Challenges of Journalism (pp. 161 -179). More information
Almgren, S., Olsson, T. (2016). Deltagande användare - i princip och praktik. In: Människorna, medierna & marknaden: Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring (pp. 377 -401). Stockholm: Fritzes More information

Konferensbidrag

Almgren, S. (2017). ‘The monkey mountain’ and other stories of (dis)trust: Online news comments as venues for commonplace politics. The Future of Journalism: Journalism in a post-truth age? The sixth biennial conference, September 14-15, 2017, Cardiff University, UK. More information
Almgren, S., Olsson, T. (2014). Steering the Editorial Filter - User Comments as a Negotiated Space for Participation in Online News. ECREA 5th European Communication Conference Lisboa 12-15 November. More information
Almgren, S., Ekberg, S. (2013). User-Generated Content: Organizational Routines and Participatory Practices. Digital Transformations and Transactions in Media Industries, 13-15 June 2013, Bournemouth University UK. More information

Övrigt

Almgren, S. . Participating Users across News Media Spaces. More information