Johannes Hagen

Universitetslektor, Docent
Studierektor
Nationalekonomi , Jönköping International Business School
Ekonomie Doktor

Johannes Hagen är docent i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping sedan 2017. Han har en doktorsexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet från 2016.

Hagen bedriver forskning inom offentlig ekonomi med särskilt fokus på pensionssystem och pensionsbeslut. Han har publicerat flertalet artiklar i högt rankade internationella tidskrifter som The Economic Journal, European Economic Review, Journal of Population Economics, Entrepreneurship, Theory and Practice, och International Tax and Public Finance. 

Hagen är expert på det svenska pensionssystemet och är aktiv i den offentliga debatten. Han har skrivit flera populärvetenskapliga artiklar om olika aspekter av pensionssystemet för bl a Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) och Ekonomisk Debatt.

Hagen är affilierad forskare till Uppsala Center For Fiscal Studies (UCFS), Centre for Entrepreneurship and Spatial Studies (CEnSE), the Global Labor Organization (GLO), Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFA). Han är också Research Fellow i det internationella pensionsnätverket Netspar.

Hagen är för närvarande delaktig i två forskningsprojekt på JU: “Ageing and Entrepreneurship”  (finansierat av Marianne and Marcus Wallenbergs stiftelse) och "Digitilization of Pension Claiming in Sweden" (finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse). Han är också med i ett internationellt, EU-finansierat forskningsprojekt (JPI, Horizon 2020) vid namn “Unequal ageing: life-expectancy, care needs and reforms to the welfare state” under ledning av Professor Antoine Bozio (Paris School of Economics). 

Mer information om Johannes Hagens forskning finns på hans personliga hemsida:

https://sites.google.com/view/johannes-hagen/

Artikel

Engström, P., Hagen, J., Khoshghadam, A., Schneider, A. (2024). Effects of electronic cash registers on reported revenue International Tax and Public Finance. More information
Backman, M., Hagen, J., Kekezi, O., Naldi, L., Wallin, T. (2023). In the Eye of the Storm: Entrepreneurs and Well-Being During the COVID-19 Crisis Entrepreneurship: Theory & Practice, 47(3), 751-787. More information
Hagen, J., Malisa, A., Post, T. (2023). Trading behavior of Swedish retirement investors during the COVID-19 pandemic Review of Behavioral Finance, 15(5), 694-708. More information
Engström, P., Hagen, J., Johansson, E. (2023). Estimating tax noncompliance among the self-employed: evidence from pleasure boat registers Small Business Economics, 61, 1747-1771. More information
Hagen, J., Hallberg, D., Sjögren Lindquist, G. (2022). A Nudge to Quit? The Effect of a Change in Pension Information on Annuitization, Labour Supply, and Retirement Choices Among Older Workers Economic Journal, 132(643), 1060-1094. More information
Hagen, J., Malmberg, H. (2022). A cofinancing model for disability insurance and local government employers Social Policy & Administration, 56(4), 661-680. More information
Hagen, J., Malisa, A. (2022). Financial fraud and individual investment behavior Journal of Economic Behavior and Organization, 203, 593-626. More information
Elinder, M., Hagen, J., Nordin, M., Save-Soderbergh, J. (2022). Who Lacks Pension Knowledge, Why and Does it Matter?: Evidence From Swedish Retirement Savers Public Finance Review, 50(4), 379-435. More information
Hagen, J. (2022). Partial recall: differences between actual and self-reported annuitization decisions in Sweden Journal of Pension Economics and Finance, 21(3), 375-404. More information
Hagen, J. (2022). Pensionssystemet behöver höjd pensionsålder, inte fler tillägg Ekonomisk Debatt, 50(3), 79-86. More information
Engström, P., Forsell, E., Hagen, J., Stefánsson, A. (2019). Increasing the Take-Up of the Housing Allowance Among Swedish Pensioners: A Field Experiment International Tax and Public Finance, 26(6), 1353-1382. More information
Hagen, J. (2018). The effects of increasing the normal retirement age on health care utilization and mortality Journal of Population Economics, 31(1), 193-234. More information
Engström, P., Forsell, E., Hagen, J., Stefansson, A. (2018). Bostadstillägg för pensionärer: ett randomiserat informationsexperiment Ekonomisk Debatt, 46(5), 29-37. More information
Hagen, J. (2017). Pension principles in the Swedish pension system Scandinavian Economic History Review, 65(1), 28-51. More information
Engström, P., Hagen, J. (2017). Income underreporting among the self-employed: a permanent income approach European Economic Review, 92, 92-109. More information
Hagen, J. (2015). The determinants of annuitization: evidence from Sweden International Tax and Public Finance, 22(4), 549-578. More information

Bok

Hagen, J., Malmberg, H. (2018). Hur kan tidiga hälsorelaterade utträden ur arbetslivet minskas?. Stockholm: SNS förlag More information
Hagen, J., Elinder, M. (2018). Den komplexa tjänstepensionen. Stockholm: SNS förlag More information
Hagen, J. (2017). Utbetalningstider i tjänstepensionssystemet. Stockholm: SNS förlag More information

Doktorsavhandling

Hagen, J. (2016). Essays on pensions, retirement and tax evasion (Doctoral thesis, Uppsala: Department of Economics, Uppsala University). More information

Antologibidrag

Hagen, J. (2022). Country case: Sweden. In: A. Mączyńska, J. Šebo & Ş. D. Voicu (Ed.), Pension Savings: The Real Return, 2022 Edition: A research report by Better Finance (pp. 450 -477). Brussels: Better Finance More information
Hagen, J. (2021). Country case: Sweden. In: A. Mączyńska, J. Šebo & Ş. D. Voicu (Ed.), Pension Savings: The Real Return, 2021 Edition: A research report by Better Finance (pp. 452 -477). Brussels: Better Finance More information
Hagen, J. (2020). Country case: Sweden. In: A. Mączyńska, J. Šebo & Ş. D. Voicu (Ed.), Pension Savings: The Real Return, 2020 Edition: A research report by Better Finance (pp. 407 -429). Brussels: Better Finance More information
Hagen, J. (2019). Country case: Sweden. In: J. Šebo & Ş. D. Voicu (Ed.), Pension Savings: The Real Return, 2019 Edition: A research report by Better Finance (pp. 453 -478). Brussels: Better Finance More information
Hagen, J. (2018). Country case: Sweden. In: J. Šebo & Ş. D. Voicu (Ed.), Pension Savings: The Real Return, 2018 Edition: A research report by Better Finance (pp. 438 -460). Brussels: Better Finance More information
Hagen, J. (2017). Country case: Sweden. In: M. Klages & Á. R. Toscano (Ed.), Pension Savings: The Real Return, 2017 Edition: A research report by Better Finance (pp. 442 -468). Brussels: Better Finance More information

Övrigt

Malisa, A., Hagen, J., Nystedt, P. . Intelligence and financial fraud victimization. More information

Rapport

Hagen, J., Hodor, M., Hurwitz, A. (2024). Hälsochocker och val av utbetalningstid i tjänstepensionen. Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) More information
Hagen, J., Hodor, M., Hurwitz, A. (2024). Health shocks, risk preferences and annuity choices. Uppsala: Institute for Labour Market Policy Evaluation More information
Hagen, J., Laun, L., Palme, M. (2022). Pensionärernas inkomster i Sverige 1991–2019. Stockholm: Finanspolitiska rådet More information
Hagen, J., Malisa, A., Post, T. (2021). Keep calm and do nothing - trading behavior of Swedish retirement investors during the COVID19 pandemic. More information
Engström, P., Hagen, J., Johansson, E. (2021). Estimating tax noncompliance among the self-employed – Evidence from pleasure boat registers. Turku: Aboa Centre for Economics More information
Hagen, J., Malmberg, H. (2020). Ekonomiska drivkrafter vid hälsorelaterade utträden ur arbetslivet. Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) More information
Hagen, J. (2020). Partial recall: Differences between actual and self-reported annuitization decisions in Sweden. More information
Elinder, M., Hagen, J., Nordin, M., Säve-Söderbergh, J. (2020). Who lacks pension knowledge, why and does it matter?: Evidence from Swedish retirement savers. Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) More information
Elinder, M., Hagen, J., Nordin, M., Säve-Söderbergh, J. (2020). Svenska folkets kunskaper om pensionen. Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) More information
Hagen, J., Hallberg, D., Sjögren Lindquist, G. (2018). A nudge to quit? The effect of a change in pension information on annuitization, labor supply and retirement choices among older workers. Maastricht: Global Labor Organization More information
Engstrom, P., Forsell, E., Hagen, J., Stefánsson, A. (2018). Increasing the Take-Up of the Housing Allowance Among Swedish Pensioners: A Field Experiment. Berlin: NORFACE Welfare State Futures More information
Hagen, J. (2016). Hälsoeffekter av senarelagd pensionering. Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering More information
Hagen, J. (2016). What are the health effects of postponing retirement? An instrumental variable approach. Uppsala: Institute for Labour Market Policy Evaluation More information
Hagen, J. (2014). The determinants of annuitization: evidence from Sweden. Uppsala: Uppsala University More information
Hagen, J. (2013). A history of the Swedish pension system. Uppsala: Uppsala University More information