Patrik Haraldsson

Doktorand

Patrik Haraldsson arbetar som verksamhetsutvecklare på Arbetsmiljöenheten, som är inbyggd företagshälsovård i Region Jönköpings län. Våren 2020 slutförde Patrik masterprogrammet Fysioterapi - Inriktning mot arbetsmiljö och hälsa - vid Lunds universitet. 

Sedan januari 2021 är han inskriven som doktorand i Hälsa och vårdvetenskap på Hälsohögskolan, Jönköping University.

Fokus i Patriks forskning är Strukturerad Multidisciplinär Arbetsmiljökartläggning (SMAK). SMAK är en företagshälsovårdsmetod för stöd i systematiskt arbetsmiljöarbete som utvecklats i Region Jönköpings län. Forskningen syftar till att säkerställa god kvalitet i metoden samt att utvärdera hur arbete med SMAK-metoden kan påverka arbetsmiljö i hälso- och sjukvården. 

Den preliminära titeln på avhandlingsarbetet är "Promoting health by adapting work to the worker. -A pragmatist complexity approach in a hospital setting".

Huvudhandledare är Kristina Areskoug Josefsson, Professor vid Högskolan Väst. Bihandledare är Dirk Jonker PhD och Axel Ros Docent, båda knutna till Jönköping University. 

Mer information om SMAK-metoden finns på FHVmetodik - metoder för företagshälsovård https://fhvmetodik.se/exponering/arbetsmiljokartlaggning/smak/

 

Artikel

Hosseini, Z., Mokhtarinia, H., Haraldsson, P., Gabel, C. (2024). Structured Multidisciplinary work Evaluation Tool (SMET) questionnaire: Translation, cultural adaptation and psychometric evaluation of the Persian version. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 77(2), 659-669. More information
Wåhlin, C. Buck, S. Enthoven, P. Andreassen, M. Sandqvist, J. Haraldsson, P. , ... Strid E. (2024). Risk assessment of healthcare workers' exposure to physical load in relation to patient handling and movement: a feasibility study of the instrument TilThermometer BMC Musculoskeletal Disorders, 25(1). More information
Haraldsson, P., Nylander, E., Jonker, D., Ros, A., Areskoug Josefsson, K. (2024). Workplace interventions focusing on how to plan, organize and design the work environment in hospital settings: A systematic review. More information
Haraldsson, P., Rolander, B., Jonker, D., Strengbom, E., Areskoug Josefsson, K. (2022). Further psychometric evaluation of the Structured Multidisciplinary Work Evaluation Tool (SMET) questionnaire: Practical implications in healthcare settings Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 73(4), 1279-1295. More information
Haraldsson, P., Ros, A., Jonker, D., Areskoug Josefsson, K. (2022). Evaluating the effect of supported systematic work environment management during the Covid-19 pandemic: Protocol for a mixed methods study [protocol] JMIR Research Protocols, 11(3). More information
Haraldsson, P., Areskoug Josefsson, K., Rolander, B., Strengbom, E., Jonker, D. (2021). Comparing the Structured Multidisciplinary Work Evaluation Tool (SMET) questionnaire with technical measurements of physical workload in certified nursing assistants in a medical ward setting Applied Ergonomics, 96. More information
Haraldsson, P., Jonker, D., Rolander, B., Strengbom, E., Areskoug Josefsson, K. (2019). Structured Multidisciplinary Work Evaluation Tool (SMET): Reliability testing of a multidisciplinary/multifactorial work questionnaire Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 62(2), 287-297. More information
Haraldsson, P., Jonker, D., Areskoug Josefsson, K. (2016). Structured multidisciplinary work evaluation tool: Development and validation of a multidisciplinary work questionnaire Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 55(4), 883-891. More information

Konferensbidrag

Haraldsson, P., Rolander, B., Jonker, D., Strengbom, E., Areskoug Josefsson, K. (2023). Further psychometric evaluation of the Structured Multidisciplinary Work Evaluation Tool (SMET) questionnaire: Practical implications in healthcare settings. 2023 Learn at WORK Webinars, 15 February 2023. More information
Haraldsson, P., Ros, A., Jonker, D., Areskoug Josefsson, K. (2022). The importance of occupational health for patient safety: Learnings from a development project. 6th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare (NSQH), Jönköping, Sweden, 29-30 September 2022. More information
Haraldsson, P., Carlsson, K. (2021). Framgångsrikt arbetsmiljöarbete på Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo sjukhus. Utvecklingskraft 2021, Region Jönköpings län. More information
Areskoug-Josefsson, K., Haraldsson, P. (2015). SMAK - Nyttan av ett strukturerat, validerat multidisciplinärt bedömningsinstrument inom företagshälsovården. Fysioterapi 2015, Stockholm, 21-23 oktober. More information

Övrigt

Haraldsson, P., Nylander, E., Jonker, D., Ros, A., Areskoug Josefsson, K. (2021). Implementation of work environment interventions in healthcare: A systematic literature review protocol [protocol]. More information