Martin Lägervik

Doktorand

Min forskning handlar om att ge uppåtriktad feedback, "upward feedback", från t.ex. anställd till chef eller elev till lärare. Materialet hämtas från specialiseringstjänstgöringen (ST) för läkare, i Region Jönköpings län. Sedan 2015 har en feedback-modell, Evaluation and feedback for effective clinical teaching (EFFECT), implementerats där ST-läkare ger feedback direkt till sina handledare i ett dialogmöte, ansikte mot ansikte, utifrån handledarens styrkor och förbättringsområden. Modellen har utvecklats genom forskning i Nederländerna av Lia Fluit, och där visat att deltagarna blir bättre på att ge och ta emot feedback samt får större förståelse för lärandemiljöns betydelse. 

Residents' and supervisors' experiences when using a feedback model in post-graduate medical education

 

Artikel

Lägervik, M., Thörne, K., Fristedt, S., Henricson, M., Hedberg, B. (2022). Residents' and supervisors' experiences when using a feedback-model in post-graduate medical education BMC Medical Education, 22(1). More information