Karin Ingeson

Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Karin Ingeson är doktorand i pedagogik inom LPS (Lärandepraktiker i och utanför skolan). Hon är kommundoktorand i Vetlanda, vilket innebär att hon studerar på forskarutbildning halvtid och arbetar inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun halvtid. I Vetlanda arbetar som lärare på gymnasial nivå och har även uppdrag inom skolutveckling.. I sin forskning intresserar sig Karin för ämnesdidaktik inom främst svenska som andraspråk, lärarrollen och svenska som andraspråk-ämnets förhållande till skollagens demokratiuppdrag. Karin har sedan 2007 arbetat inom kommunal vuxenutbildning och intresserar sig speciellt för den skolformen. Vuxenutbildningen i Sverige har länge haft en undanskymd roll i forskningen. Karin hoppas att hennes forskning ska kunna vara en pusselbit som kan bidra till mer kunskap och i förlängningen bättre förutsättningar för utbildning inom komvux i framtiden.

Karin är en del av forskningsnätverket CCD (Communication, Culture and Diversity). Under forskarutbildningen är professor Sangeeta Bagga Gupta Karins huvudhandledare och universitetslektor Rebecka Florin Sädbom bihandledare.