Cecilia Rosenbaum

Affilierad forskare
Affilierade forskare , Högskolan för lärande och kommunikation

Cecilia Rosenbaum har en fil lic i didaktik och är affilierad forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation. 

Hennes forskningsintresse är inom läsförståelse och litteraturdidaktik.  Cecilia har deltagit i forskarskolan Learning study och hennes licentiatuppsats heter Med inferenskunnande i fokus. I nuläget är Cecilia verksam som rektor och har arbetat som mellanstadielärare i 25 år. 

Artikel

Rosenbaum, C., Svensson, A., Söderberg, E. (2022). En väv av förståelse: Mellanstadieelevers utsagor om sin fiktionsläsning Forskning om undervisning och lärande, 10(1), 119-139. More information
Rosenbaum, C., Runesson Kempe, U., Svensson, A. (2021). Rikta blicken mot texten Forskning om undervisning och lärande, 9(1), 31-49. More information

Konferensbidrag

Rosenbaum, C. (2019). Med den skönlitterära huvudpersonen i blickfånget: En studie om mellanstadieelevers inferensläsning av skönlitterära texter. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy, 7-9. mai 2019, Stavanger, Norge. More information
Rosenbaum, C. (2017). Det står ju inte i texten!. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy, 9-11 maj, Trondheim, Norge. More information
Rosenbaum, C. (2017). Det står faktiskt i texten!. Litteraturdidaktisk konferens - Litteraturstudiers betydelse för språkutbildning: litteraturdidaktiska perspektiv för ungdomsskola och högskola, 6-7 oktober, Jönköping, Sverige. More information
Rosenbaum, C., Karlerus, S., Leander, L. (2017). You Can Find It in the Text!. The World Association of Lesson Study (WALS), International Conference, 24-27 November 2017, Nagoya University, Japan. More information

Licentiatavhandling

Rosenbaum, C. (2019). Med inferenskunnande i fokus: En studie om vad mellanstadieelever behöver lära sig och hur undervisning kan bidra till att utveckla förmågan att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information