David Hallberg

Affilierad forskare
Affilierade forskare , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

David Hallberg är doktor i data- och systemvetenskap och affilierad forskare vid Encell och Högskolan för lärande och kommunikation. Davids intressen rör lärande, välbefinnande, och digitala verktyg i sammanhang som är aktuella utifrån FN:s globala utbildningsmål enligt Agenda 2030. Aktionsforskning är en vanlig ansats i Davids forskning och det innebär att målgruppen är central för formuleringen av syfte och mål med studien. Tidigare projekten har rört teknikutvecklingens påverkan på individer och på grupperingar i lokala samhällen (community’s) – nationellt och internationellt. Stort fokus har legat på individer och grupper som anses utsatta utifrån situation och kontext.

Biografi

David Hallberg skrev sin avhandling inom data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, med inriktning på livslångt lärande och digitalisering. Utöver forskningsarbetet är David även utbildad yrkeslärare och sjuksköterska, och har arbetat med forskning, undervisning, och handledning i flera länder. Som exempel kan nämnas att han har varit gästdocent på Universidade Brasil, Brasilien och på University of Douala, Kamerun, samt handledare och IKT-pedagog på Kilimanjaro Christian Medical University College, Tanzania. David medverkar även som inbjuden forskare i dialogmöten organiserade av organisationer inom civilsamhället. Slutligen har David förtroendeuppdrag i FN och Röda Korset på lokal och regional nivå, med fokus på livslångt lärande, välbefinnande, och digitalisering – inom ramen för Agenda 2030.

Artikel

Tollstern Landin, T. Melin, T. Mark Kimaka, V. Hallberg, D. Kidayi, P. Machange, R. , ... Björling G. (2020). Sexual Harassment in Clinical Practice—A Cross-Sectional Study Among Nurses and Nursing Students in Sub-Saharan Africa Sage Open Nursing, 6, 1-11. More information
Hallberg, D., Salimi, N. (2020). Qualitative and Quantitative Analysis of Definitions of e-Health and m-Health Healthcare Informatics Research, 26(2), 119-128. More information
Hallberg, D., Kimario, T., Mtuya, C., Msuya, M., Björling, G. (2019). Factors affecting HIV disclosure among partners in Morongo, Tanzania International Journal of Africa Nursing Sciences, 10, 49-54. More information
Paillard-Borg, S., Hallberg, D. (2018). The Other Side of the Mirror: An Analytic Journalistic Approach to the Subjective Well-Being of Filipino Women Migrant Workers in Japan SAGE Open, 8(1). More information
Olsson, U., Hallberg, D. (2018). Gaps and Overlaps in Supervisory Responsibilities: A Case Study of Bachelor’s and Master’s Students’ Thesis Writing in Two Departments Journal of Academic Writing, 8(1), 54-71. More information
Hallberg, D. (2018). Community gardens as multipurpose, technological systems Journal of Sociology and Social Anthropology, 9(2), 38-48. More information
Hallberg, D., Olsson, U. (2017). Self-regulated learning in students’ thesis writing International Journal of Teaching and Education, 5(1), 13-24. More information
Hallberg, D. (2016). Telecentros en Bolivia: La Atención en las Mujeres Caracteres: Estudios Culturales y Críticos de la Esfera Digital, 5(2), 145-167. More information
Hallberg, D., Hansson, H., Nilsson, A. (2016). Immigrant Women's Reasoning and Use of Information and Communications Technology in Lifelong Learning Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, 12(1), 66-78. More information
Hallberg, D., Hansson, H., Nilsson, A. (2014). Constraints of ICT in lifelong learning on disadvantaged women The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 61(8), 1-14. More information
Hallberg, D., Godem, C., Dzimey, W. (2012). Telecentre approaches in Cameroon and Kenya illuminated using behavioural archaeology The African journal of information and communication, 48-64. More information
Hallberg, D. (2011). Recognising Local Experiences for the Success of Vision 2030 in Kenya: Using Pen-Pals in Education as a Case Journal of Education and Vocational Research, 2(3), 99-115. More information
Hallberg, D., Kulecho, M., Kulecho, A., Loreen, O. (2011). Case studies of Kenyan digital villages with a focus on women and girls Journal of Language, Technology & Entrepreneurship in Africa, 3(1), 255-273. More information
Hallberg, D. (2010). Socioculture and Cognitivist Perspectives on Language and Communication Barriers in Learning International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences, 2(2), 111-120. More information
Hallberg, D. (2010). A way forward: language policies in enhancing bi-regional cooperation in science and technology The CAAST-Net Bulletin, December, 8-9. More information
Hallberg, D. (2009). Socioculture and cognitivist perspectives on language and communication barriers in learning World Academy of Science, Engineering and Technology: An International Journal of Science, Engineering and Technology, 36(3(12)), 172-181. More information

Doktorsavhandling

Hallberg, D. (2014). Lifelong learning: The social impact of digital villages as community resource centres on disadvantaged women (Doctoral thesis, Stockholm: Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University). More information

Konferensbidrag

Hallberg, D., Kariyawasam, N., Wanjira, J. (2012). The role of telemedicine in resource-poor environments to enhance reproductive health. 6th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 5-7 March, 2012. More information
Wanjira, J., Hallberg, D. (2011). Systems for improved social (e-)care provision. AfriHealth, 30 November - 1 December 2011, Nairobi, Kenya. More information
Hallberg, D. (2011). The Kenyan 'Digital Villages Project' from a behavioural perspective. 2011 International Conference on Advances in ICT for Emerging Regions (ICTer), 1-2 Sept. 2011, Colombo. More information
Hallberg, D., Mozelius, P., Megammaana, N. (2011). Lifelong Learning: Telecentres in Semi-rural Areas as a Bridge between Formal, Non-formal, and Informal Learning. e-India 2011, Gandhiagar, India. More information
Hallberg, D., Hansson, H., Hewagamage, K. (2011). SciPro from a mobile perspective: Technology enhanced supervision of thesis work in emerging regions. Aitec East Africa ICT summit, January 2011, Nairobi, Kenya. More information
Hallberg, D., Wafula, L. (2010). Empowering rural women in Kenya with literacy skills using web 2.0: experiences of language & communication barriers in learning. 3rd International Conference on ICT for Africa, March 25-27, 2010, Yaounde, Cameroon. More information

Övrigt

Hallberg, D. (2015). Fruits of our labour [video]. More information