Anders Nersäter

Affilierad forskare
Affilierade forskare , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Anders Nersäter är doktor i pedagogik med inriktning mot didaktik och affilierad forskare vid Communication, Culture and Diversity (CCD) och Högskolan för lärande och kommunikation. Hans forskningsintressen är inriktade mot olika aspekter av undervisning och lärande i historia men också andra So-ämnen. Dessa rör främst undervisningsstrategier, kursplan- och bedömningsfrågor. Anders disputerade 2022 med en avhandling som undersöker vad elever behöver lära inom ramen för en fråge- och källbaserad undervisning i historia samt hur undervisning kan designas för att utveckla vissa ämneskompetenser.

Biografi

Anders har en bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap och historia och arbetar sedan 2015 som lektor i historia vid Per Brahegymnasiet i Jönköping. Han har sin huvudsakliga undervisning förlagd inom International Baccalaureate (IB) och arbetar även periodvis vid Malmö universitet och Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping. Inom ramen för sitt lektorsuppdrag bedriver han kollaborativt ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete tillsammans med skolans förstelärare. Anders har också arbetat med att utforma nationella kursprov och ämnesplaner i historia på uppdrag av Skolverket. 

Artikel

Nersäter, A. (2020). Building on student conceptions in the design of history instruction addressing sources: A learning study in upper secondary school International Journal for Lesson and Learning Studies, 9(2), 101-125. More information
Nersäter, A. (2019). Students’ understanding of historical sources – A composite ability Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, 105-131 Karlstad: CSD Karlstad . More information
Nersäter, A. (2018). Student understanding of causation in History in relation to specific subject matter - Causes behind the scramble for Africa Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures and history education, 5(1), 76-89. More information

Doktorsavhandling

Nersäter, A. (2022). Learning history in an enquiry and source-based practice: What do students need to learn in relation to second-order concepts to be able to handle historical sources? (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information

Antologibidrag

Nersäter, A. (2014). Anglosaxisk historiedidaktik och historiekulturellt perspektiv – Om ett undervisningsmoment i kursen Historia 1b. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 117 -150). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information

Konferensbidrag

Nersäter, A. (2022). Learning History in an Enquiry and Source-Based Practice: What Do Students Need to Learn in Relation to Second-order Concepts to Be Able to Handle Historical Sources?. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022. More information
Florin Sädbom, R., Lindström, C., Assarsson, P., Nersäter, A. (2017). Undervisningsutvecklande forskning med learning study som guidande princip. Forskningsbaserad undervisning, 21 nov, 2017 HLK. More information

Licentiatavhandling

Nersäter, A. (2014). Att konstruera historiska förklaringar: Vad elever kan behöva lära för att kunna resonera om orsak samt tolka och använda källor inom gymnasieämnet historia (Licentiate thesis, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation). More information