Visa alla grupper

MBL-förhandlare/Samverkansgrupp

Ordförande Hälsosektionen

Thomas Axelsson
+46 36-10 1076

Marie Ernsth Bravell
+46 36-10 1312

Nina Gunnarsson
+46 36-10 1707

Anna-Lena Jarfors
+46 36-10 1962

Emma Kramer
Tjänstledig
+46 36-10 1328

Charlott Lindholm
+46 36-10 1245

Victoria Wage
+46 36-10 1570