Visa alla grupper

Skyddsombud

Charlott Lindholm
Huvudskyddsombud
+46 36-10 1245

Hanna Ahonen
Skyddsombud
+46 36-10 1345

Cecilia Helgesson
+46 36-10 1430

Diana Kajic
+46 36-10 1067

Bertil Lindenfalk
+46 36-10 1934
+46 73-910 18 17

Rosita Nyman
+46 36-550 2877

Lena Patomella
+46 36-10 1485

Niklas Toth
+46 36-10 1272

Ida Åström Malm
+46 36-10 1288
+46 79-068 92 53