Eleonor Fransson

Universitetslektor Statistik
Docent Epidemiologi
Vice vd
Vd-kansli , Hälsohögskolan
Medicine doktor

Kontakt

Rum
Ga849
Telefon
Schema
Ändra din information

 

Hur påverkar faktorer i vår arbetsmiljö och livsstil risken att drabbas av sjukdom? Det är vad Eleonor Franssons forskning kretsar kring.

Eleonor Fransson är docent i epidemiologi vid Hälsohögskolan och hennes forskning handlar framför allt om hur faktorer i vår arbetsmiljö och livsstil påverkar risken att drabbas av sjukdom, som t.ex. hjärtinfarkt och stroke. För att studera dessa samband använder Eleonor stora befolkningsstudier. Hon är med i ledningsgruppen för WOLF-studien, en epidemiologisk studie som omfattar drygt 10 000 personer där alla deltagarna har svarat på en utförlig enkät om arbetssituation, livsstilsförhållanden och hälsa. Eleonor är även medarbetare i ett internationellt forskningsprojekt där man använder data från flera stora europeiska studier för att analysera sambanden mellan olika arbetsrelaterade faktorer och risken att drabbas av sjukdom. Några resultat som har framkommit i dessa studier är att bl.a. att arbetsrelaterad stress i form av höga krav och låg kontroll över arbetssituationen är kopplat till ökad risk för stroke och hjärtinfarkt. Ett annat pågående projekt handlar om hur IT-relaterad stress kan påverka vår hälsa.

Läs mer om Eleonors forskning:

Inslag i Vetenskapsradion, Sveriges Radio P1

Studie om stress och stroke

Kunskapsöversikt om fysisk träning och belastningsbesvär

Månadens forskare, JU, januari 2016

WOLF-studien

Följ Eleonor Fransson på Twitter: @EleonorFransson