Jerker Moodysson

Vd och akademisk ledare
Ledningsgrupp , Jönköping International Business School

För en presentation av Jerker Moodysson, se hans engelska presentation.