Susanne Gustafsson

Universitetslektor
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Docent

Presentation

Susanne Gustafsson är docent i arbetsterapi och anställd som universitetslektor på Avdelningen för Rehabilitering vid Hälsohögskolan på Jönköping University. Hon delar sin tjänst mellan undervisning och forskning. Susanne undervisar i arbetsterapi och vetenskaplig metod på grund- och avancerad nivå.

År 2012 försvarade Susanne sin avhandling ”Health-promoting intervention for community-dwelling older adults - Focusing on the concept of frailty and intervention outcome” vid Göteborgs UniversitetDärefter genomförde hon ett postdok-projekt vid Göteborgs Universitet åren 2012–2015. Detta projekt utvärderade implementeringen av en hälsofrämjande intervention för äldre personer födda i Finland och på Västra Balkan.

Susanne har en yrkesbakgrund som legitimerad arbetsterapeut bl.a. inom psykiatrin samt neurologisk- och geriatrisk rehabilitering. Hon har mångårig erfarenhet av patientarbete, men också av rollen som klinisk huvudhandledare och specialistarbetsterapeut med ansvar för verksamhetsutveckling. Susannes forskning handlar huvudsakligen om äldre personers hälsa och välbefinnande. Områden där hon bedrivit forskning är hälsopromotion, implementering av välfärdsteknik, äldre personers delaktighet i samhället samt att åldras i en migrationskontext. Nuvarande forskning är inriktad på äldre personers vardagsaktiviteter under värmeböljor med fokus på värmeadaptiva strategier och förutsättningar i den fysiska miljön. Susanne har även medverkat i att översätta ett instrument för att mäta kapabilitet, ICECAP-O, där ett par studier är publicerade och fortsatt forskning pågår. Inom dessa områden är hon involverad i tvärprofessionell forskning med såväl kvantitativ- som kvalitativ- och mixade metoder.

Artikel

Fransson, A., Björklund Carlstedt, A., Gustafsson, S. (2023). Older adults' occupations in heat waves: A scoping review. More information
Mac Innes, H., Dunér, A., Gustafsson, S., Lindahl, L. (2023). Older migrants' perceptions of places to meet: Insights for social work practice PLOS ONE, 18(11). More information
Johannesson, J., Gustafsson, S., Slinde, F., Rothenberg, E. (2021). Exploring meal frequency and vegetable intake among immigrants 70 years or older in Sweden: Secondary analysis of data from the Promoting Aging Migrants Capabilities study Journal of Ethnic Foods, 8(1). More information
Gustafsson, S., Sandsjö, L. (2020). Evaluation of an interactive showroom to increase general knowledge about welfare technology and its potential in municipal care settings Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(8), 591-600. More information
Johannesson, J., Rothenberg, E., Gustafsson, S., Slinde, F. (2019). Meal frequency and vegetable intake does not predict the development of frailty in older adults Nutrition and Health, 25(1), 21-28. More information
Berglund, H., Gustafsson, S., Ottenvall Hammar, I., Faronbi, J., Dahlin-Ivanoff, S. (2019). Effect of a care process programme on frail older people’s life satisfaction Nursing Open, 6(3), 1097-1104. More information
Zingmark, M., Norström, F., Lindholm, L., Dahlin-Ivanoff, S., Gustafsson, S. (2019). Modelling long-term cost-effectiveness of health promotion for community-dwelling older people European Journal of Ageing, 16(4), 395-404. More information
Gustafsson, S., Hörder, H., Ottenvall Hammar, I., Skoog, I. (2018). Face and content validity and acceptability of the Swedish ICECAP-O capability measure: Cognitive interviews with 70-year-old persons Health Psychology Research, 6(1), 1-8. More information
Barenfeld, E., Dahlin-Ivanoff, S., Wallin, L., Gustafsson, S. (2018). Promoting aging migrants' capabilities: A randomized controlled trial concerning activities of daily living and self-rated health AIMS Public Health, 5(2), 173-188. More information
Gustafsson, S., Falk, C., Tillman, S., Holtz, L., Lindahl, L. (2018). Life filming as a means of participatory approach together with older community-dwelling persons regarding their local environment Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 25(5), 347-357. More information
Hammar, I., Berglund, H., Dahlin-Ivanoff, S., Faronbi, J., Gustafsson, S. (2018). Risk for depression affects older people's possibilities to exercise self-determination in using time, social relationships and living life as one wants: A cross-sectional study with frail older people Health Psychology Research, 6(1). More information
Barenfeld, E., Gustafsson, S., Wallin, L., Dahlin-Ivanoff, S. (2017). Supporting decision-making by a health promotion programme: Experiences of persons ageing in the context of migration International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 12(1). More information
Gustafsson, S., Berglund, H., Faronbi, J., Barenfeld, E., Hammar, I. (2017). Minor positive effects of health-promoting senior meetings for older community-dwelling persons on loneliness, social network, and social support Clinical Interventions in Aging, 12, 1867-1877. More information
Faronbi, J., Gustafsson, S., Berglund, H., Ottenvall Hammar, I., Dahlin-Ivanoff, S. (2017). Social Network and Support, Self-Rated Health, and Loneliness as Predictors of Risk for Depression Among pre-Frail and Frail Older People in Sweden Open Access Journal of Gerontology & Geriatric Medicine, 2(5). More information
Hörder, H., Gustafsson, S., Rydberg, T., Skoog, I., Waern, M. (2016). A Cross-Cultural Adaptation of the ICECAP-O: Test–Retest Reliability and Item Relevance in Swedish 70-Year-Olds Societies, 6(4). More information
Behm, L., Eklund, K., Wilhelmson, K., Zidén, L., Gustafsson, S., Falk, K., Dahlin-Ivanoff, S. (2016). Health Promotion Can Postpone Frailty: Results from the RCT Elderly Persons in the Risk Zone Public Health Nursing, 33(4), 303-315. More information
Dahlin-Ivanoff, S. Eklund, K. Wilhelmson, K. Behm, L. Häggblom-Kronlöf, G. Zidén, L. , ... Gustafsson S. (2016). For whom is a health-promoting intervention effective?: Predictive factors for performing activities of daily living independently BMC Geriatrics, 16. More information
Barenfeld, E., Gustafsson, S., Wallin, L., Dahlin-Ivanoff, S. (2015). Understanding the "black box" of a health-promotion program: Keys to enable health among older persons aging in the context of migration International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 10(1). More information
Lood, Q., Gustafsson, S., Dahlin Ivanoff, S. (2015). Bridging barriers to health promotion: A feasibility pilot study of the 'Promoting Aging Migrants' Capabilities study' Journal of Evaluation In Clinical Practice, 21(4), 604-613. More information
Gustafsson, S., Lood, Q., Wilhelmson, K., Häggblom-Kronlöf, G., Landahl, S., Dahlin-Ivanoff, S. (2015). A person-centred approach to health promotion for persons 70+ who have migrated to Sweden: Promoting aging migrants' capabilities implementation and RCT study protocol BMC Geriatrics, 15. More information
Ehrenborg, C., Gustafsson, S., Archenholtz, B. (2014). Long-term effect in ADL after an interdisciplinary rehabilitation programme for WAD patients: A mixed-method study for deeper understanding of participants' programme experiences Disability and Rehabilitation, 36(12), 1006-1013. More information
Zidén, L., Häggblom-Kronlöf, G., Gustafsson, S., Lundin-Olsson, L., Dahlin-Ivanoff, S. (2014). Physical function and fear of falling 2 years after the health-promoting randomized controlled trial: Elderly persons in the risk zone The Gerontologist, 54(3), 387-397. More information
Gustafsson, S. Eklund, K. Wilhelmson, K. Edberg, A. Johansson, B. Kronlöf, G. , ... Dahlin-Ivanoff S. (2013). Long-term outcome for ADL following the health-promoting RCT-Elderly persons in the risk zone The Gerontologist, 53(4), 654-663. More information
Gustafsson, S. Wilhelmson, K. Eklund, K. Gosman-Hedström, G. Zidén, L. Kronlöf, G. , ... Dahlin-Ivanoff S. (2012). Health-promoting interventions for persons aged 80 and older are successful in the short term-results from the randomized and three-armed elderly persons in the risk zone study Journal of The American Geriatrics Society, 60(3), 447-454. More information
Gustafsson, S., Edberg, A., Dahlin-Ivanoff, S. (2012). Swedish health care professionals' view of frailty in older persons Journal of Applied Gerontology, 31(5), 622-640. More information
Gustafsson, S., Edberg, A., Johansson, B., Dahlin-Ivanoff, S. (2009). Multi-component health promotion and disease prevention for community-dwelling frail elderly persons: A systematic review European Journal of Ageing, 6(4), 315-329. More information
Gustafsson, S., Sunnerhagen, K., Dahlin-Ivanoff, S. (2004). Occupational therapists' and patients' perceptions of ABILHAND, a new assessment tool for measuring manual ability Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 11(3), 107-117. More information

Antologibidrag

Gustafsson, S., Hörder, H. (2022). The ICECAP-O measure. In: H. Falk Erhag, U. Lagerlöf Nilsson, T. Rydberg Sterner & I. Skoog (Ed.), A Multidisciplinary Approach to Capability in Age and Ageing Cham: Springer More information
Behm, L., Gustafsson, S. (2017). Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för de allra äldsta. In: Eva Drevenhorn (Ed.), Hemsjukvård (pp. 133 -148). Lund: Studentlitteratur AB More information

Konferensbidrag

Gustafsson, S. (2021). Evaluation of an Interactive Showroom to Increase Knowledge about Welfare Technology and its Potential in Municipal Care Settings. 2nd COTEC-ENOTHE Congress, Prague, Czech Republic, September 15-18, 2021. More information
Gustafsson, S. (2019). Life filming – en ny metod för att delaktiggöra äldre personer i utformningen av en åldersvänlig stadsmiljö. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2 april 2019. More information
Gustafsson, S., Sandsjö, L. (2019). Implementing Welfare Technology in the municipality - Evaluation of an interactive showroom. MIRAI, Tokyo, Japan (Workshop), 2019. More information
Gustafsson, S., Hörder, H., Rydberg, T., Ottenvall Hammar, I., Skoog, I., Waern, M. (2017). A Cross-Cultural Adaptation of the ICECAP-O: Reliability and Validity in Swedish 70-Year-Old Persons. International Association of Geriatrics and Gerontology, San Fransisco, USA, 25 July 2017. More information
Gustafsson, S., Sjöström, M., Berglund, H. (2015). Tailored implementation of evidence-based practice in the community care for the aged - initial experiences in a collaborative project in the city of Gothenburg, Sweden. Nordic Conference on implementation of Evidence-Based Practice, 3-4 February 2015, Bergen, Norway. More information
Gustafsson, S., Sjöström, M. (2014). Livslots Angered – Implementering av en evidensbaserad personcentrerad hälsofrämjande intervention för äldre personer födda utomlands. Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, Sweden, 25-28 May, 2014. More information
Gustafsson, S. Wilhelmson, K. Gosman-Hedström, G. Zidén, L. Häggblom Kronlöf, G. Slinde, F. , ... Dahlin-Ivanoff S. (2014). Health-Promoting Interventions for Persons Aged 80 and Older are Successful in the Short Term – Results from the Randomized and Three-Armed Elderly Persons in the Risk Zone Study. World Federation of Occupational Therapists, Yokohama, Japan, 19 June 2014. More information
Gustafsson, S., Eklund, K., Wilhelmson, K., Johansson, B., Häggblom Kronlöf, G., Gosman-Hedström, G., Dahlin-Ivanoff, S. (2014). Long-Term Outcome for ADL Following the Health-Promoting RCT—Elderly Persons in the Risk Zone. World Federation of Occupational Therapists, Yokohama, Japan, 18 June 2014. More information
Gustafsson, S., Eklund, K., Wilhelmson, K., Johansson, B., Häggblom Kronlöf, G., Gosman-Hedström, G., Dahlin-Ivanoff, S. (2014). Long-Term Outcome for ADL Following the Health-Promoting RCT—Elderly Persons in the Risk Zone. Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, Sweden, 25-28 May 2014. More information
Gustafsson, S., Rydberg, T. (2014). Research within Global Health at the University of Gothenburg. Global week at Gothenburg university, 20 November 2014. More information
Gustafsson, S. (2013). Äldre personer i riskzon – Hälsofrämjande åtgärder för hemmaboende äldre personer är verksamma. Nationell nätverksträff om hälsofrämjande och förebyggande hembesök, Tylösand, Sverige, 9-10 oktober, 2013. More information
Gustafsson, S. (2012). Health-Promoting Interventions for Persons Aged 80 and Older are Successful in the Short Term – Results from the Randomized and Three-Armed Elderly Persons in the Risk Zone Study. Nordic Congress of Gerontology, Copenhagen, Denmark, 11-13 June, 2012. More information
Gustafsson, S. Wilhelmson, K. Eklund, K. Gosman-Hedström, G. Zidén, L. Häggblom Kronlöf, G. , ... Dahlin-Ivanoff S. (2012). ”Elderly persons in the Risk Zone” – Health promoting interventions for older adults are successful in the short term. COTEC congress on occupational therapy, Stockholm, Sweden, 24-27 May, 2012. More information