Frida Wikström

Universitetslektor i historia
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation

Fil. Dr. i historia vid Göteborgs universitet 2018. Wikströms primära forskningsområden är psykiatrihistoria och medicinhistoria under 1900-talet.

 

Wikström undervisar främst i historia och historiedidaktik på ämneslärarprogrammet.