Susanne Johannesson

Vd-sekreterare
Vd-kansli , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga810
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.