Andrea Resmini

Universitetslektor Informatik
Informatik , Jönköping International Business School
Universitetslektor
Filosofie doktor
Tjänstledig

Kontakt

Rum
B5082
Telefon
Schema
Ändra din information