Dinesh Sundaram

Doktorand
Avdelningen för material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Artikel

Sundaram, D., Svidró, J., Diószegi, A., Svidró, J. (2021). Measurement of Darcian Permeability of foundry sand mixtures International Journal of Cast Metals Research.