Ur studenternas synvinkel

"Studenterna och hela JU står för en kraft som utvecklar Jönköping, och hela regionen."

Sophia Fröberg Liljenberg och Mikael Lundberg

Sophia Fröberg Liljenberg kommer ursprungligen från Vaggeryd. Hon har en examen i Hållbart företagande och är ordförande i Jönköpings studentkår.

Mikael Lundberg är urpsrungligen från Stockholm. Han tog examen på det medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 2002. Mikael var ordförande för Jönköpings studentkår 2002-03.

På vilket sätt tycker/tror du att JU bäst har bidragit till stadens utveckling?

Sophia: JU har bidragit bäst till stadensutveckling genom sin verksamhet fått nya människor att komma till staden och därtill olika människor men intresse för olika områden tack vare att det finns fyra olika högskolor under samma tak.

Mikael: Studenterna och hela JU står för en kraft som utvecklar Jönköping, och hela regionen. Det märks så tydligt varje år när studenterna kommer tillbaka till stan i augusti. Det blir liv, rörelse och energi på ett sätt som lyfter.

Jönköping idag är en helt annan stad än när jag började plugga för dryga 20 år sedan. Då var det mesta stängt på söndagar, det fanns ett fåtal caféer, restauranger och uteställen. Nu är läget helt annorlunda, i allt från att kunna handla lite mjölk en söndag till att gå ut en helkväll på stan.

Studentlivet, hur ser det ut idag och hur har det utvecklats genom åren och hur kommer det utvecklas framöver.

Sophia: Idag erbjuder studentlivet en plats att utveckla sig själv som student. Det finns många olika grupper som drivs av olika intressen men gemensamt har de alla att de just drivs av studenter, vilket ger de drivande studenterna inte bara erfarenhet av att organisera sig tillsammans med andra utan vänner för livet och en plats att växa på som människa.

Detta skulle jag säga alltid funnits och kommer alltid att finnas inom studentlivet. Det som förändras är vilka initiativ som finns och vad studenterna väljer att skapa vare sig det är en sittning, en turneringen, en våffelkväll eller en återkommande fashion show. Det vi kan se som en utvecklingen av studentlivet är att antalet involverade grupper växer vilket ger ännu fler chansen att växa och hjälpa andra till samma möjlighet.

Mikael: Studentlivet är i någon mening en skön bubbla man lever i. Det tror jag inte har ändrats. Campus och allt runt omkring kan ju vara en smältdegel där man träffar människor från hela Sverige och resten av världen.

Det är ju möten som skapar minnen man bär med sig vidare ut i yrkeslivet. Jag vet inte hur studentlivet är nu, men kan tänka mig att det har en helt ny digital dimension idag också, som alla andra delar av vardagen.

Med risk för att låta som en dinosaurie, så fanns tex. inte sociala medier när jag pluggade och alla möjligheter det för med sig kring att skapa och bibehålla kontakter eller organisera olika aktiviteter.

Ditt bästa minne från din tid på JU?

Sophia: Svårt att välja då det finns så många härliga minnen som innehåller så mycket olika saker. Men ett av mina bästa minnen är att få bli vald till Ordförande för Studentkåren. Det var något jag tänkt på i över ett år och förberett mig länge inför och jag känner mig fortfarande väldigt stolt och lite overklighetskänsla över att jag fått det förtroendet.

Mikael: Jag var ju väldigt aktiv inom Studentkåren på olika sätt, i allt från sektionen på fackhögskolan, till att vara ordförande för Studentkåren, och sen talman för fullmäktige några år efter studietiden. Däremellan drev vi även olika initiativ och projekt, bland annat det som idag är Studenternas hus.

Det där har ju gett många minnen från roliga och lärorika möten med många människor, men det riktigt bestående är kraften i det ideella engagemanget.

Det finns en sorts magi i att människor dyker upp trots spöregn och storm, av inget annat skäl än för att de vill göra skillnad för sina medstudenter, och att ha roligt under tiden. De stunderna dröjer sig kvar i en plats nära hjärtat.

En liten framtidsspaning om de kommande 25 åren, hur tror du skolan och staden kommer utvecklas framöver…

Sophia: Jag tror att Jönköping kommer att växa som stad och det tillsammans med JU.

Mikael: Det var ingen liten fråga :) Kanske inte så förvånande tror jag att den digitala omställningen kommer att ha stor inverkan ur många perspektiv. Dels kommer man som student ha andra krav och förväntningar på mobilitet, flexibilitet och saker som vad det innebär att vara närvarande.

Dels kommer det digitala öppna upp många nya möjligheter för såväl ut- och inlärning som för forskningen. För mina barn, som nu är 7 och 10, tror jag att det kommer vara lika naturligt att läsa på Harvard som att läsa på campus i Jönköping, och förmodligen en kombination av bägge skräddarsytt för just deras behov och vilja.

Det digitala kommer med andra ord att öka möjligheterna till att skapa sig sin egen utbildning, men också öka konkurrensen mon studenterna på en global ”marknad” såklart. I grunden är detta något positivt, men kommer också att ställa nya krav där man behöver fatta en del modiga beslut för framtiden.

2019-10-09