Jönköping University firar 25 år!

I regeringsförklaringen 1991 uttalade den tillträdande borgerliga regeringen sin strävan att skapa mer oberoende universitet och högskolor. Högskolan i Jönköping och Chalmers Tekniska Högskola erbjöds att övergå till stiftelseform – och med starkt stöd från det lokala näringslivet, landstinget och kommuner i regionen grundades Stiftelsen Högskolan i Jönköping den 1 juli 1994.

Stiftelsehögskolan organiserades i tre fackhögskolor: Högskolan för lärarutbildning och kommunikation, Ingenjörshögskolan och Internationella Handelshögskolan samt ett serviceorgan: Högskoleservice. Dessa startades som aktiebolag, helägda av Stiftelsen Högskolan i Jönköping. 2002 blev Hälsohögskolan den fjärde fackhögskolan vid Högskolan i Jönköping.

Studenter på campus en solig dag

Vår gemensamma historia

I oktober firade vi att Jönköping University funnits i 25 år. Under sex dagar bjöds det på flera festliga och lärorika evenemang. 

Händer som håller upp en mobil och filmar en konsert

JU Live

På JU Live möter du forskare, lokala företagsledare och entreprenörer som på ett underhållande och lättillgängligt sätt ger dig insyn i flera spännande ämnen och världsledande forskning.

Dagen kommer att bjuda på presentationer, filmer, livesändningar via videolänk och mycket mer. Roligt, informellt och inkluderande är tre ledord för evenemanget.

JU Live är ett evenemang öppet för alla – studenter, personal, forskare, lärare, alumner, näringslivet och allmänheten. Det går av stapeln torsdagen den 10 oktober från kl. 14.00 i JU-aulan. Anmälan krävs.

Vi ses där!

Man längst fram i föreläsningssal

Öppna föreläsningar

Under firandet ges ett unikt tillfälle att få lyssna till berättelser, en från varje fackhögskola, om vår gemensamma historia och vägen till det som idag är Jönköping University. Välkommen till Högskolebiblioteket torsdagen den 10 oktober kl.10.30. 

Våra nya professorer och hedersdoktorer håller, enligt akademisk tradition, installationsföreläsningar innan de installeras och promoveras vid den akademiska högtiden. Det blir föreläsningar med en rad forskare i världsklass från USA, England och Sverige. De nya professorerna och hedersdoktorernas öppna föreläsningar hålls fredagen den 11 oktober från kl. 08.00 i JU-aulan.

Samtliga föreläsningar är gratis och öppna för allmänheten!

Akademisk högtid

Den Akademiska högtiden är en ceremoniell tillställning då ny kunskap och framstående forskning hyllas. Det är ett högtidligt firande av de professorer, hedersdoktorer och doktorander som installeras. 

Den Akademiska högtiden äger rum lördagen den 12 oktober, kl.16.00 i Konserthuset Spira. Ceremonin är endast öppen för inbjudna gäster. 

Stipendium till Per Risbergs minne

Porträttbild av man

Per Risberg Stipendiet delas för första gången i samband med att Jönköping University (JU) firar 25 år. Per Risberg var mycket engagerad i tillkomsten av JU och hade en stark drivkraft i samverkan mellan JU och näringslivet. Stipendiet tilldelas någon som utmärkt sig inom entreprenörskap och samverkan.

Läs mer om Per Risberg här!

Utställning på biblioteket

Besök högskolebibliotekets utställning om de senaste 25 årens händelser på Jönköping University. Utställningen innehåller spännande material från arkiven. 

Utställningen pågår 7-12 oktober i Högskolebiblioteket på campus.

 

 

JU genom åren

De senaste 25 åren har varit händelserika. Här har vi skapat en snabbversion av våra första 25 år av forskning, utbildning och samverkan i regionen.

Ta också en titt i vårt bildarkiv med minnen från vår utveckling. Kanske hittar du ett eller annat bekant ansikte.

Man håller upp modell av JTH och JIBS i talarstolen vid invigningen av byggnaderna
Firande på scen

Röster om JU

En cyklande landshövding med ett brinnande engagemang. Ett landsting och 13 kommuner som vågade. Ett modigt regionalt näringsliv som aldrig tvekade. När stiftelsen Högskolan i Jönköping bildades 1994 skrev vi tillsammans svensk utbildningshistoria. Här finns en rad olika perspektiv kring vår historia, nutid och framtid. 

Porträttbild av man

Gösta Gunnarsson

Tidigare landshövding i Jönköpings län

"Till slut var både näringsliv, kommuner och landsting med på resan."

Porträttbild av kvinna

Agneta Marell

Rektor vid Jönköping University

”För att klara framtidens utmaningar och vara i framkant måste vi bli ännu bättre på att ta vara på våra studenter och anställdas erfarenheter och kunskap”

Porträttbild av kvinna

Lucia Naldi

Rektorsråd för internationalisering

“JU:s inställning till internationalisering är entreprenöriell och mångfacetterad.”