Välkommen till den årliga nätverksträffen för lärarutbildnings-bibliotekarier som i år arrangeras av Högskolebiblioteket i Jönköping!

​Program

Torsdag 19/5 2016

12.00 - 13.00
Registrering på Högskolebiblioteket
13.00 - 13.20  
Bibliotekschef Mattias Lorentzi hälsar välkommen
13.20 - 14.05  
Universitetsadjunkt Jesper Dahlquist: Vad är på gång inom lärarutbildningarna - är övningsskolorna här för att stanna?
14.05 - 14.50  
Docent Tobias Samuelsson: Barn, barnkultur och barns kultur - några perspektiv
14.50 - 16.00  
Kaffe, diskussion och erfarenhetsutbyte
16.00 - 17.00  
Professor Thomas Kroksmark: Modellskolan - full måluppfyllelse och forskande lärare
18.30 - 19.15
Visning av Tändsticksmuseet
19.30
Buffé på Campus Arena, högskoleområdet

Fredag 20/5 2016

9.00 - 9.45  
Professor Ulla Runesson: Att forska i den egna praktiken och tillsammans med kollegor. Erfarenheter från en praktikutvecklande forskarskola för lärare
9.45 - 10.30  
Universitetslektor Elisabet Sandblom och bibliotekarie Olle Thegeby: Grundlärarnas examensarbeten. Struktur, erfarenheter och samarbete med bibliotekarierna
10.30 - 11.00  
Kaffe
11.00 - 11.45  
Anette Svensson: Litteratur och litteraritet: Multimodala fiktioner i litteratur-undervisningen - på gott eller på ont?
11.45 - 12.15
Docent Johan Malmqvist och bibliotekarie Olle Thegeby: Kritiskt vetenskapligt tänkande inom lärarutbildningen. Ett samarbete mellan lärarutbildare och bibliotekarie.
12.15 - 13.15  
Lunch
13.15 - 14.00  
Utvecklingsledare Fausto Callegari: Lämplighetsbedömning vid antagning till lärar-
och förskoleutbildning 2016
14.00 - 15.00  
Kaffe, diskussion och erfarenhetsutbyte

​Anmälan

Anmälan: Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (senast måndag 9 maj)
Deltagande i konferensen kostar 500kr plus moms per person