21 April 2020

SPARKs årskonferens

SPS inleds med workshop 

Mingel som avslutning på SPARK och start på SPS

22-23 April 2020

SPS-konferens med keynote 

22 April 2020

Konferensmiddag

24 April 2020

Företagsbesök i regionen