Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskapsteori, kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik, beskrivande statistik samt utformningen av vetenskapliga rapporter.

Kursinnehåll

- kunskapens framväxt utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt; positivistiska respektive hermeneutiska förhållningssätt
- forskningsetik
- evidensbegreppet
- informationssökning
- den kvantitativa och kvalitativa forskningsprocessens olika steg
- kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder och databearbetningssätt
- rapportskrivning
- granskning av vetenskapliga artiklar
- statistiska grundbegrepp
- beskrivande statistik, såsom tabeller och grafisk framställning, genomsnittsvärden och spridningsmått samt statistiska beräkningar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HAFO10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2018: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Malin Lindroth
Examinator
Maria Henricson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H8015
Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2018: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
10
Kursansvarig
Malin Lindroth
Examinator
Maria Henricson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21100

Sidan uppdaterad 2018-09-04

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-08-17

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information