Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete 15 hp

Du ska utföra ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap genom att använda relevanta vetenskapliga metoder. Efter kursen ska du ha kunskaper för att självständigt kunna formulera problem, genomföra en undersökning samt analysera och dokumentera utvecklingsarbete.

Kursinnehåll

  • individuell projektplan inom ämnet
  • fördjupning inom valt ämnesområde
  • kvantitativa och/eller kvalitativa metoder
  • forskningsetiska principer
  • opponentskap – kritisk granskning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap, 60 hp, inkl. Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp samt genomgången kurs i Vetenskapliga metoder och statistiska analyser, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2E
Kurskod/Ladokkod: HBEP11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anita Hurtig Wennlöf
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H9091
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Emma Carlsson
Examinator
Sandra Karlsson
Examinator
Emma Carlsson
Examinator
Åsa Wilsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H9176

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Utbildning
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information